Yükseköğretim Kalite Kurulunda 6 Haziran 2018 tarihinde kurumsal dış değerlendirme programı ile program akreditasyonu çalışmalarının ilişkilendirilmesi, çıktı odaklı akreditasyon sürecinde yükseköğretim kurumlarından beklenen kanıtlar ve ' Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönergenin güncellenmesi konularının ele alındığı  bir toplantı  gerçekleştirildi.

 

Toplantıya Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Tanıma ve Tescil Komisyonu üyelerinin yanısıra ulusal akreditasyon kuruluşlarımızın (ECZAKDER, EPDAD, FEDEK, HEPDAK, İLEDAK, MİAK,  MÜDEK, SABAK, TEPDAD, TPD, TURAK ve VEDEK) temsilcileri katıldı.

Toplantıda akreditasyon kuruluşlarımızdan MÜDEK, TEPDAD, FEDEK, VEDEK, HEPDAK, EPDAD temsilcilerinin  çıktı odaklı akreditasyon sürecinde yükseköğretim kurumlarından beklenen kanıtlara ilişkin olarak gerçekleştirdiği sunumların ardından  kuruluş temsilcileri, güncelleme çalışmaları başlatılan “Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge' kapsamındaki görüş ve öneriler paylaşıldı.