Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2017 Yılı Raporu yayımlanmıştır.

tıklayınız