24-25 Temmuz 2018 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu’nda 189 üniversiteden toplam 408 rektör, rektör yardımcısı ve kalite sorumlularının katılımıyla iki ayrı toplantı gerçekleştirildi. Yükseköğretim kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıya Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri katıldı.

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, toplantının açılış konuşmasının ardından yaptığı “Yükseköğretimde Değerlendirme, Akreditasyon ve Kalite Süreçleri” konulu sunumunda, toplantının amacının Kalite Güvence Yönetimi’ni anlamak, yükseköğretim kurumlarının deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak ve üniversitelerde kalite çalışmalarını kolaylaştıracak bütünleşik yönetim sistemi kurmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Üniversitelerimizin kendi bünyelerinde kalite güvence sistemini yapılandırırken uluslararası gelişmeleri, ülkemizin ve Yükseköğretim Kurulu’nun öncelikleri ve hedefleri doğrultusundaki çıktılarını dikkate alan iç değerlendirme, akreditasyon, kalite ve performanslarını oluşturmalarının önemli olduğunu vurguladı. Yükseköğretim kurumlarının mezunlarına alan bilgisi ve becerisi dışında, dijital yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim becerileri, analitik düşünme ve etik gibi konularda yetkinlik kazandırmaları gerektiğini, ayrıca liderlik odaklı bilgi tabanlı yönetim sistemi kurarak hızlı gelişen kompleks dünyaya ayak uydurabileceklerini belirtti. Kalite Kurulunun yol haritasının; uluslararası kuruluşlarla yenilik sürecinin ve dış kalite ajanslarıyla ilişkilerin devam ettirilerek evrensel bir sistem kurmak olduğunun altını çizdi. Dış değerlendirme süreçlerine bu yıl itibariyle öğrenci katılımlarının sağlanacağını, iç ve dış kalite güvence süreçleri kapsamında yükseköğretim kurumlarına destek olacak mentörlük sisteminin başlatılacağını paylaştı.

Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi” konulu sunumunda; Yükseköğretim Alanındaki Eğilimler, yükseköğretimde kalite güvencesi, ülkemizdeki yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi çalışmalarındaki kilometre taşları, kalite güvencesi yaklaşımının yükseköğretim kurumlarımıza kazandırdıklarına değindi, bu süreç kapsamında yükseköğretim kurumlarımıza ilişkin önerileri paylaştı. Kurumların öncelikle kalite güvencesine ilişkin politikasını belirlemesi, bu politikayı hayata geçirebilmek üzere stratejilerini, performans göstergelerini ve hedeflerini belirlemesi gerektiğinin altını çizerek; tüm süreçlerinde sürekli iyileştirme çevrimlerini kapatacak şekilde çalışmaları gerektiğini vurguladı. Her bir süreç adımında sürekli iyileştirme (PUKÖ) döngüsünün işletilmesi gerektiğini, gözden geçirme ve önlem alma adımlarının yıllık iç değerlendirme raporlarıyla sağlanabildiğini, ancak bir kurumun iç kalite güvence sistemi bulunmuyorsa bu sürecin kuruma yarar sağlama düzeyinin zayıf olacağını ifade etti.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK, “Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi” konulu sunumunda Kalite Güvence Sistemi’nin kurulmasında öncelikle Bütünleşik Bilgi Sistemlerinin kurulmasının önemli olduğunu ve Üniversite Yönetim Sistemi’nin bütün süreçler ve paydaşlar ile birleştirilerek, karşılıklı veri alışverişini yapacak şekilde tasarlanması ve kurumsal kimliği yansıtan akreditasyon ve kalite anlayışına uygun şekilde dizayn edilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda üniversitelerimize destek sağlanacağını belirtti.

Yükseköğretimde bütünleşik kalite güvencesi ve bütünleşik bilgi yönetimi konulu konuşmaların ardından Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU ve Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM’ın moderatörlüğünde üç ayrı panel gerçekleştirildi. Panellerde üniversitelerdeki organizasyonel yapı, kalite süreçlerinin uygulanmasına ilişkin modeller ve bu kullanılan bilgi yönetim sistemlerine yönelik sunumlar yapıldı. TED Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamalarını Prof. Dr. Jülide Yıldırım ÖCAL, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamalarını Ali Haydar DOĞU, Sakarya Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamalarını Dr. Öğr. Üyesi Tuba Canvar KAHVECİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamalarını Prof. Dr. Vatan KARAKAYA, Yeditepe Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamalarını Prof. Dr. İpek KARAASLAN, Ankara Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamalarını ise  Dr. Öğr. Üyesi Suna ERTUNÇ paylaştı.

Toplantı sonunda katılımcılar tarafından yöneltilen sorular Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU ve sunumları gerçekleştiren üniversite temsilcileri tarafından cevaplandırıldı.

 Bu toplantıların eğitim, öğretim ve araştırmayla ilgili süreçler çerçevesinde devam edeceği bildirildi.

 Toplantıya ilişkin sunumlar aşağıdadır.

24 Temmuz 2018

TED Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamaları (Prof. Dr. Jülide Yıldırım ÖCAL)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamaları (Ali Haydar DOĞU)

Sakarya Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamaları (Dr. Öğr. Üyesi Tuba Canvar KAHVECİ)

25 Temmuz 2018

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamaları (Prof. Dr. Vatan KARAKAYA)

 Yeditepe Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamaları (Prof. Dr. İpek KARAASLAN)

Ankara Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulamaları (Dr. Öğr. Üyesi Suna ERTUNÇ)


 Prof. Dr. Muzaffer ELMAS “Yükseköğretimde Değerlendirme, Akreditasyon ve Kalite Süreçleri”

 Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi”

Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK “Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi”