Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri
  • Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkan

    1956 yılında Giresun’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede, 1983 yılında Yüksek Lisans ve 1988 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 1980 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde Asistan olarak göreve başladı.1988 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör unvanını aldı. 2002 yılında başladığı Rektör Yardımcılığı görevinde “üniversitede stratejik planlama, kalite, eğitim öğretim ve yatırımlar” alanında çalışmalar yaptı. 2010 yılında aynı üniversiteye rektör olarak atandı. Bu süre içinde Yükseköğretimde Kalite, Üniversitelerde Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerini ulusal ve uluslararası alanda kolaylaştıracak Üniversite Yönetim Sistemi kurulmasına öncülük etti.Bu sürede çalıştığı kurumda Türkiye mükemmellik ödülü, EFQM Excellence Award, Global Excellence Award ödül süreçlerini , EUA IEP ve YOKAK ın dış değerlendirme süreçlerini ve ulusal/uluslararası akreditasyon ajansları ile 50 ye yakın program akreditasyon süreçlerini yönetti. Ayrıca Başbakanlık AFAD Deprem Danışma Kurul Üyesi, YÖK Mesleki Yeterlilikler Kurumu Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Eğitim Komisyonu Başkanı ve Türkiye Bilimsel Akademisi Asil Üyesidir.

  • Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM Başkan Yardımcısı

    Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan 1991 yılında mezun olmuş, 1994 yılında Yüksek Lisans, 1998 yılında Doktora derecesini almıştır. Akademik çalışmalarını nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sürdüren Yıldırım, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesörlük unvanını almıştır. Fizyoterapide klinik karar verme stratejileri, kanıta dayalı uygulama, motor öğrenme, nörogelişimsel tedavi, nörolojik fizyoterapide güncel yaklaşımlar konularında lisans ve lisanüstü dersler vermekte, nörolojik hastalıklarda fizyoterapinin etkinliği ve teknoloji destekli rehabilitasyon konularında araştırmalar, ulusal ve uluslararası projeler yapmaktadır. Çalışma alanında 100’ün üzerinde yayını, çok sayıda atıfı ve bir patenti bulunmaktadır. Ayrıca, yükseköğretim alanında, iç kalite güvence sisteminin yapılandırılması, Bologna süreci, mezun yeterlilikleri gibi alanlarda çalışmış, çok sayıda komisyon, ulusal ve uluslararası projede görev almıştır. 2004-2012 yılları arasında HÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kurum Koordinatörlüğü, 2012-2014 yılları arasında HÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, 2014-2016 yılları arasında HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi görevlerini yürütmüş, 2014-2016 yılları arasında ise Ulusal Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyinin kuruculuğu ve başkanlığını yapmıştır. 2015 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) üyeliğine seçilen Yıldırım, 2018 yılından itibaren YOKAK Başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

  • Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU Kurul Üyesi

    Tuncay Döğeroğlu, 1985 yılında lisans derecesini, 1988 ve 1993 yıllarında ise yüksek lisans ve doktora derecelerini Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden almıştır. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2003'de Doçent, 2008'de ise Profesör unvanını almıştır. Hava kirliliği ve kontrolü, çevre yönetimi ve mühendislik istatistiği konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte ve hava kirliliğinin sağlık etkileri ve pasif örnekleyici geliştirilmesi konularında araştırma yapmakta ve ulusal ve uluslararası projeler yürütmektedir. Çalışma alanında 100’ün üzerinde yayını, çok sayıda atıfı ve bir faydalı modeli bulunmaktadır. Uluslararası Teorik Fizik Araştırmaları Merkezi (ICTP) burslusu olarak 2000-2001 yılları arasında İtalya’da Roma CNR Hava Kirliliği Araştırmaları Enstitüsünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır.2004-2010 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2010-2016 yılları arasında yine aynı Fakültenin Dekanı olarak görev yapmıştır.Geçmişte Kalite Derneği (KalDer) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) Genel Sekreteri, Küresel Mühendislik Dekanları Konseyi (GEDC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreter Saymanı, Avrupa Mühendislik Eğitimi Dermeği (SEFI) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Mühendislik Eğitimi Derneğinin (IFEES) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Mühendislik Dekanları Konseyinin (MDK) Yürütme Kurulu Üyeliği ve Mesleki Yeterlilik Kurumu TYÇ Kurulu Üyeliği devam etmektedir. Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Tuncay Döğeroğlu, Haziran 2015’ten bu yana Yükseköğretim Kurulu Kurum Danışmanı, Aralık 2015’ten bu yana ise Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi, Eylül 2018'den bu yana Eskişehir Teknik Üniversitesi rektörü, Ekim 2018'den bu yana ise Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurul Üyesi olarak görev yapmaktadır.