Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkan

1956 yılında Giresun’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede, 1983 yılında Yüksek Lisans ve 1988 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 1980 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde Asistan olarak göreve başladı.1988 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör unvanını aldı. 2002 yılında başladığı Rektör Yardımcılığı görevinde “üniversitede stratejik planlama, kalite, eğitim öğretim ve yatırımlar” alanında çalışmalar yaptı. 2010 yılında aynı üniversiteye rektör olarak atandı. Bu süre içinde Yükseköğretimde Kalite, Üniversitelerde Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerini ulusal ve uluslararası alanda kolaylaştıracak Üniversite Yönetim Sistemi kurulmasına öncülük etti. Bu sürede çalıştığı kurumda Türkiye mükemmellik ödülü, EFQM Excellence Award, Global Excellence Award ödül süreçlerini, EUA IEP ve YÖKAK’ın dış değerlendirme süreçlerini ve ulusal/uluslararası akreditasyon ajansları ile 50’ye yakın program akreditasyon süreçlerini yönetti. Ayrıca AFAD Deprem Danışma Kurul Üyesi, YÖK Mesleki Yeterlilikler Kurumu Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Eğitim Komisyonu Başkanı ve Türkiye Bilimsel Akademisi Asil Üyesidir.

Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM Başkan Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan 1991 yılında mezun olmuş, 1994 yılında Yüksek Lisans, 1998 yılında Doktora derecesini almıştır. Akademik çalışmalarını nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sürdüren Yıldırım, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesörlük unvanını almıştır. Fizyoterapide klinik karar verme stratejileri, kanıta dayalı uygulama, motor öğrenme, nörogelişimsel tedavi, nörolojik fizyoterapide güncel yaklaşımlar konularında lisans ve lisansüstü dersler vermekte, nörolojik hastalıklarda fizyoterapinin etkinliği ve teknoloji destekli rehabilitasyon konularında araştırmalar, ulusal ve uluslararası projeler yapmaktadır. Çalışma alanında 100’ün üzerinde yayını, çok sayıda atıfı ve bir patenti bulunmaktadır. Ayrıca, yükseköğretim alanında, iç kalite güvence sisteminin yapılandırılması, Bologna süreci, mezun yeterlilikleri gibi alanlarda çalışmış, çok sayıda komisyon, ulusal ve uluslararası projede görev almıştır. 2004-2012 yılları arasında HÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kurum Koordinatörlüğü, 2012-2014 yılları arasında HÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, 2014-2016 yılları arasında HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüş, 2014-2016 yılları arasında ise Ulusal Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyinin kuruculuğu ve başkanlığını yapmıştır. 2015 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) üyeliğine seçilen Yıldırım, 2018 yılından itibaren YÖKAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Prof. Dr. Sina ERCAN Kurul Üyesi

Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN Kurul Üyesi

1970 yılında Mersin’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesini 1990 yılında bitirdi. Aynı üniversiteye o yıl asistan olarak girdi ve Eğitim Bilimleri alanında 1992’de yüksek lisansını, 1997’de doktorasını tamamladı. 1998 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2004 yılında doçent oldu. 2005 yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde doçent olarak görevine devam etti. 2009 yılında profesör oldu. Öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, program geliştirme, öğretmen yetiştirme, yaşam boyu öğrenme, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretimde yeni gelişmeler alanlarında ulusal ve uluslararası yayınlar yapmıştır. Bunun yanında, ülkemizde öğretmenlerin, müfettişlerin ve yöneticilerin eğitimi, lisans tamamlama, sınıf öğretmenliği, eğiticilerin eğitimi, yetişkin eğitimi ve aile eğitimi sertifikaları gibi programlarda koordinatör ve öğretici olarak hizmet vermiştir. Ulusal ve uluslararası çeşitli projelerde (YÖK, MEB, AB, TÜBİTAK vb.) aktif görevler almıştır. Fakültede lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim bilimleri ile ilgili derslere girmektedir. Bunun yanında yüksek lisans ve doktora tezleri yürütmüştür. Dekan yardımcılığı, senato üyeliği, bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, çeşitli kurullardaki görevleri yanı sıra Mersin Üniversitesinde Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (2009-2010) ve Üniversite Yaşamına Giriş Dersi Koordinatörlüğü (2008-2010) yaptı. 2010- 2013 yılları arasında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. Yükseköğretim Kurulu’nda Yeterlikler Çalışma Grubu ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Çalışma Grubu Üyesi ve TSE Genel Kurul ve Teknik Kurul Üyesi olarak çalışmıştır. YÖK Bologna Uzmanı ve YÖK-MEB Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu Üyesidir. Eğitim Bilimleri-Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 2015 yılından beri Yükseköğretim Kurulu’nun seçtiği Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Prof. Dr. Aslıhan NASIR Kurul Üyesi

Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU Kurul Üyesi

Tuncay Döğeroğlu, 1985 yılında lisans derecesini, 1988 ve 1993 yıllarında ise yüksek lisans ve doktora derecelerini Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden almıştır. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2003'de Doçent, 2008'de ise Profesör unvanını almıştır. Hava kirliliği ve kontrolü, çevre yönetimi ve mühendislik istatistiği konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte ve hava kirliliğinin sağlık etkileri ve pasif örnekleyici geliştirilmesi konularında araştırma yapmakta ve ulusal ve uluslararası projeler yürütmektedir. Çalışma alanında 100’ün üzerinde yayını, çok sayıda atıfı ve bir faydalı modeli bulunmaktadır. Uluslararası Teorik Fizik Araştırmaları Merkezi (ICTP) burslusu olarak 2000-2001 yılları arasında İtalya’da Roma CNR Hava Kirliliği Araştırmaları Enstitüsünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır.2004-2010 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2010-2016 yılları arasında yine aynı Fakültenin Dekanı olarak görev yapmıştır.Geçmişte Kalite Derneği (KalDer) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) Genel Sekreteri, Küresel Mühendislik Dekanları Konseyi (GEDC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreter Saymanı, Avrupa Mühendislik Eğitimi Dermeği (SEFI) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Mühendislik Eğitimi Derneğinin (IFEES) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Mühendislik Dekanları Konseyinin (MDK) Yürütme Kurulu Üyeliği ve Mesleki Yeterlilik Kurumu TYÇ Kurulu Üyeliği devam etmektedir. Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Tuncay Döğeroğlu, Haziran 2015’ten bu yana Yükseköğretim Kurulu Kurum Danışmanı, Aralık 2015’ten bu yana ise Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi, Eylül 2018'den bu yana Eskişehir Teknik Üniversitesi rektörü, Ekim 2018'den bu yana ise Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurul Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Çetin EROL Kurul Üyesi

1968 Kayseri Lisesi mezunu.1968-1975 Hacettepe Tıp Fakültesi.1979 da Ankara Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları Uzmanı,1981 de aynı fakültede Kardiyoloji Uzmanı.1981-1982 arası Londra’da British Council burslusu olarak St.Thomas’ Hospital’da Ekokardiyografi eğitimi.1984-1986 arası Ankara Tıp Fakültesinde Yard.Doç.,1986 da Doçent,1992 de Profesor.2003-2018 arası Ankara Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD Başkanlığı,2005-2018 arası Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı,2012-2014 arası Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesi,2014-2018 arası Ankara Üniversitesi Senato üyeliği,2013-2017 arası YÖK Genel Kurul üyeliği,2018 den itibaren YÖKAK üyeliği.2006-2010 arası Türk Kardiyoloji Derneği Başkanlığı,2014-2016 arası Avrupa Kardiyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi.2018 den itibaren ‘The Anatolian Journal of Cardiology’ dergisinin Baş Editörü.Avrupa ve Amerikan Kardiyoloji Derneklerinin Fellow üyesi.

Adem CEYLAN Kurul Üyesi

Orbay EVRENSEVDİ Kurul Üyesi

Doç. Dr. İlker Murat AR Kurul Üyesi

2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden lisans, 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’ndan doktora derecesi almıştır. Doktora eğitiminin sonunda 2005 yılından beri Araştırma Görevlisi olarak çalıştığı Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü'ne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2014 yılı başında Doçent (Üretim Yönetimi) unvanı almaya hak kazanmasının ardından aynı üniversitede Doçent olarak öğretim üyeliği görevine devam etmiştir. İşletmelerde yenilikçilik uygulamaları, yenilik ve firma performansı ilişkisi üzerine proje çalışmaları yürütmüş olan AR’ın uzmanlık alanları içerisinde ayrıca Türk işletmelerinin Ar-Ge ve yenilikçi yapısı, yenilikçi girişimcilik ve fikri mülkiyet hakları konuları bulunmakta olup bu alanlara ilişkin ulusal ve uluslararası alanlarda yayınlanmış çok sayıda akademik yayını bulunmaktadır. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi olan AR, 2015 yılından beri Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL Kurul Üyesi

Hakan ÜLKEN Kurul Üyesi

Öğrenci Üye

Mehmet YILMAZ Raportör - Genel Sekreter