Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2018 yılı “Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi” 12-13 Eylül 2018 tarihleri arasında, yükseköğretim kurumlarından seçilen 464 değerlendirici adayının katılımıyla gerçekleşti. 

12-13 Eylül 2018 tarihleri arasında, 2018 yılında değerlendirici olmak üzere başvuran ve Kurul tarafından aday değerlendirici havuzuna alınan 464 akademisyene yönelik olarak Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi gerçekleştirildi. Değerlendirici adaylarının katıldığı tüm gün süren program, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Eğitim Programının açılış konuşmasını yapan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS: “Kurumsal Dış Değerlendirme Programı yükseköğretim kurumlarının kurumsal özerkliğini koruması, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerinde kalite güvence anlayışının yaratılması ve yükseköğrenim alanında rekabet avantajının sağlanabilmesi adına önemli bir süreçtir. Bu süreç yükseköğretim kurumlarının, ülkemizin hedefleri, YÖK’ün stratejileri ve dünyadaki gelişmeler doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının güçlü yönlerini, başarı hikayelerini ve iyileşmeye açık yönlerini raporlayabileceği ve sürekli iyileşme aracı olarak kullanabileceği bir imkân sağlamaktadır.” diyerek sözlerine devam etti.

“Kurumsal Dış Değerlendirme Programının 3. yılında, 3. eğitimimizi gerçekleştirdik.”   

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS: “Değerlendirici Eğitimi, değerlendiricilerin yetkinliğinin sağlanması açısından çok önemlidir. Bu konuya çok önem veriyoruz. Her yıl katılımcılarımızdan eğitimler sonunda aldığımız görüşleri değerlendirdik. En büyük beklentinin eğitim programının metodolojisine ilişkin güncelleme yapmamız yönünde olduğunu gördük. Bununla birlikte,

 • Eğitim programının daha uzun süreye yayılması, 
 • Katılımcı sayısının az olduğu grup çalışmalarının yapılması,
 • İnteraktif ve aktif öğrenme metodolojilerinin kullanılması,
 • Vaka örneklerinin tartışıldığı çalıştayların düzenlenmesi,

en çok ifade edilen geribildirimler arasındaydı.

Bütün geri bildirimleri dikkate alarak Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi’ni bu yıl farklı bir şekilde yapılandırdık. Geçen yıllardan farklı olarak, sürecin işleyişini değiştirdik. Ve “Flipped Classroom (Dönüştürücü Sınıf)” modelini kullanmaya başladık. Bu modele göre, 

 • Yüz yüze eğitimlerdepaylaştığımız içeriği, sunumları ve soruları çevrimiçi bir platforma taşıdık. 
 • Video kayıtları, ses kayıtları, ekran görüntüleri ve sunum dosyalarını ön plana çıkardık.
 • Hazırlanan çevrimiçi platformunun eğitimden sonra da açık olması eğitimleri sürekli kılacak, geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak, kalite kültürünün yaygınlaşmasına da katkıda bulunacaktır.
 • Buradakien temel amacımız yüz yüze eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmaktır.

Yüz yüze eğitimdeki sürenin etkin kullanımı için grup çalışmalarına yer vererek, örnek olaylar üzerinden çalışmalarımızı planladık.  1,5 ay gibi bir süre içinde, Kurumsal Dış değerlendirme komisyonumuzun hazırladığı eğitim materyallerimizi e – Öğrenme Platformu’na aktardık. Bu çalışmada;  

 • Hacettepe Üniversitesi HÜZEM çalışanlarına (Prof. Dr. Arif ALTUN, Dr. Öğr. Üyesi Fatma BAYRAK ve Uzman Perihan TEKELİ), 
 • YÖKAK Akademik Danışmanı ve Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU’ya,
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araş. Gör. Abdullah Yasin GÜNDÜZ ile 
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu Bilgi İşlem Birimi’ndeki arkadaşlarımız Öğr. Gör. Faruk ALTUNTAŞ ve Alper AVDAN’a süreçteki katkıları için teşekkür ederim.
 • Eğitim programımızın içeriğini hazırlayan ve moderatörlük yapan YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, Kurul Üyeleri Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN, Prof. Dr. Aslıhan NASIR, Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, Prof. Dr. Sina ERCAN, Kurul Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Dilek AVŞAROĞLU ERKAN, Dr. Öğr. Üyesi Tuba CANVAR KAHVECİ ve Uzman Ayhan KOÇER’e süreçteki katkıları için teşekkür ederim.

Bundan sonraki hedefimiz ise kalite koordinatörleri ve değerlendirici adaylarımızla her an buluşabileceğimiz ve bilgi paylaşımlarında bulunabileceğimiz seminerleri çevrim içi ortamlara aktarmaktır. Yani Webinar platformuyla onlarla yer zaman ve mekân engelleri olmadan kolaylıkla buluşabilmektir. Son olarak bir kez daha kalite kültürünü yaygınlaştırmak istediğimizin altını çizmek isterim.” diyerek konuşmasına son verdi.