YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, Kurul Üyeleri Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN, Prof. Dr. Aslıhan NASIR, Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, Prof. Dr. Sina ERCAN, Kurul Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Dilek AVŞAROĞLU ERKAN, Dr. Öğr. Üyesi Tuba CANVAR KAHVECİ ve Uzman Ayhan KOÇER tarafından, 2018 yılı içinde dış değerlendirmeleri gerçekleştirilecek 45 yükseköğretim kurumuna mentörlük hizmeti verildi.

Bu yıl ilk kez başlatılan Mentörlük Sistemi uygulaması kapsamında Ağustos ayı içinde gerçekleştirilen toplantılarda Mentörlük Sistemi’nin amacının, kurumsal dış değerlendirme programına dahil olacak kurumlara rehberlik etmek, kurumların iç kalite güvence sisteminin yapılandırılmasına destek olmak ve yükseköğretim sisteminde kalite güvence kültürünün yaygınlaşması ve içselleştirilmesine katkıda bulunmak olduğu vurgulandı.

Mentörlük hizmetinde yükseköğretim kurumlarına kalite ve akreditasyon süreçleri ile ilgili bilgiler verilerek; kurumların eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim faaliyetlerinin kalite süreçlerine uygun şekilde yürütülmesi konusunda rehberlik edildi. Yapılan bilgilendirme toplantılarında; yükseköğretim kurumlarının gelecek planlarının belirlenmesi, hedefler doğrultusunda yönetim anlayışının oluşturulması, kalite süreçlerinin kurumsal değerlere ve hedeflere uygun olarak yönetilmesi, gerekli teknolojik alt yapıların kurularak sürekli öğrenme ve iyileştirme anlayışının benimsenmesi ve dış değerlendirme ziyaretleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara değinildi.

Ayrıca YÖKAK tarafından yayımlanan “Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri ve Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu” yükseköğretim kurumlarına Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nın uygulama aşamasında rehberlik etmektedir.