“İç Kalite Güvencesi Sistemi’nde Kalite Öğrenci Toplulukları: Rol ve Katkılar” isimli çalıştay serisinin 9’uncusu 2 Aralık 2022 tarihinde Marmara Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayın içeriğini ve etkinlikleri hazırlayan, aynı zamanda eğitmen olarak süreçte yer alan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Akademik Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ’ın, akran öğretici rolüyle katılım sağlayan YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyesi Erdoğan Taha Akbaş’ın ve 44 lisansüstü öğrencinin katıldığı çalıştay 6 saat sürdü.

Yükseköğretimde kalite güvencesinin önemli yönü olan öğrencinin itici gücünü fark ettirmeyi ve kalite kültürünü öğrenciler arasında yaymayı amaçlayan çalıştayda öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsü özelinde bir SWOT analizi çalışması gerçekleştirdi. Fikirlerin, iyileştirme önerilerinin ve kanıt niteliğindeki örneklerin paylaşıldığı çalıştay sonucunda yapılan geri bildirim anketine göre çalışmanın amacına ulaştığı belirlendi. Çalıştayın öğrenciler için oldukça etkili olduğunu belirten Marmara Üniversitesi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, YÖKAK Öğrenci Komisyonu’na teşekkürlerini iletti.