Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sisteminin önemli paydaşlarından biri olan öğrencilere farkındalık kazandırmak ve kalite çalışmalarına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından düzenlenen seminer serisinin 38’incisi, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde 1 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin moderatörlüğü Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Hasibe Kadıoğlu tarafından yürütüldü. YÖKAK Kurul Üyesi ve Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu’nun açış konuşmasıyla başlayan seminerde, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Akgiray da söz aldı. Prof. Dr. Akgiray, konuşmasında kalite çalışmalarının önemine değindi.

YÖKAK Akademik Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyesi Erdoğan Taha Akbaş’ın konuşmaları ile devam eden etkinliğe 113 öğrenci katılım sağladı. Seminer dinleyicilerin sorularının yanıtlanması ve konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.