BAŞVURU SONUÇLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara aşağıda listelenmiştir.

 

AD

SOYAD

TC

2020 KPSS P3

DURUM

AYŞE NUR 

YÜCEL

373********

83,33263

Sınava Girmeye Hak Kazandı

BERRAK

YARAR

459********

83,11609

Sınava Girmeye Hak Kazandı

ZÜLEYHA 

KOL

229********

78,7027

Sınava Girmeye Hak Kazandı

HALİME 

AKYOL

450********

78,41023

Sınava Girmeye Hak Kazandı

RAMAZAN

ŞEN

178********

76,47445

Sınava Girmeye Hak Kazandı

 

SINAV YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Yazılı sınav Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığında, 15 Ekim 2021 Cuma Günü Saat 10.00’da yapılacaktır. Yazılı Sınav; mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla yükseköğretim çalışmaları ile yükseköğretimde kalite güvencesi konularında, yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile (ort. 400-500 kelime uzunluğunda)  metin çevirisi şeklinde gerçekleştirilecektir. 

 

ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

  1. Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
  2. Yazılı sınav başarı sırasına göre (yetmiş puanın üzerinde) puan alan birinci (1.) aday sınavı kazanmış kabul edecektir.
  3. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, Lisans mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
  4. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları puan sırasına göre (yetmiş puan ve üzeri alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır.
  5. Yazılı sınav notu 70 (yetmiş) altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirilmeye tabi tutulmayacaktır.

 

Sınav sonuçları Kurumun resmi internet sitesinden  www.yokak.gov.tr ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.