10/01/2024 Tarihli 9 Adet 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanına Yapılan Başvurular Sonucunda Yerleşmeye Hak Kazanan Asil ve Yedek Adaylara İlişkin Duyuru

 

Yerleşmeye hak kazanan asil adayların en geç 16/02/2024 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. 

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asil Adaylardan İstenen Belgeler

 1. Dilekçe (Başvuru Sırasında verilecektir) 
 2. KPSS sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)
 3. TC Kimlik Kartı Fotokopisi (Aslı başvuru sırasında görülecektir.)
 4. Öğrenim belgesi (aslı veya tasdikli örneği)
 5. Erkek adaylar için askerlik belgesi ( e-Devlet uygulamasından alınabilir)
 6. Adli sicil belgesi ( e-Devlet uygulamasından alınabilir)
 7. Sağlık beyanı (Kurumumuzda doldurulacaktır)
 8. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 9. Sigorta, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı Belgesi (önceden varsa)  
 10. Daha önce 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Kamu Görevlisi olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan ya da E-Devlet üzerinden alacakları “Hitap Hizmet Dökümü” belgesi, 
 11. Daha önce 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan alacakları işe başlayış ve bitiş tarihi, görevi ve yaptığı işin türünün açık bir şekilde belirtildiği “Çalışma Belgesi” 
 12. Mesleki tecrübe istenen pozisyonlar (BP 05 önlisans) için adaylar SGK dökümünü veya çalıştığı/çalışmış olduğu işyerinden alınacak kaşeli ve ıslak imzalı onaylanmış çalışma belgesi/hizmet belgesi/görev belgesinin aslını getirmeleri gerekmektedir.

10/01/2024 Tarihli 9 Adet 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanına Yapılan Başvurular Sonucunda Yerleşmeye Hak Kazanan Asil ve Yedek Adaylar İsim Listesi için tıklayınız.