Yükseköğretim sistemimizde 2016 yılından itibaren uygulanan kurumsal dış değerlendirme süreçleri ile yükseköğretim kurumlarımızda kalite güvencesi alanında bilgi ve farkındalık düzeyi artmış, kalite yönetimine ilişkin organizasyonel yapılar güçlenmiş ve önemli bir deneyim birikimi oluşmuştur. Ülkemizdeki kalite güvencesi sistemi çalışmaları için yeni bir kilometre taşı olan Kurumsal Akreditasyon Programının (KAP), yükseköğretim kurumlarımızda ilgi ve motivasyon ile karşılandığı, sürece dahil olan kurumların yanı sıra tüm kurumlarımızda çalışmalara yeni bir ivme kazandırdığı memnuniyetle izlenmektedir. 2020 yılında ilk kez uygulanan programın sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirmeleri içeren “Kurumsal Akreditasyon Programı Durum Raporu”’nun yükseköğretim kurumlarımıza ve tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.  


Raporu indirmek için tıklayınız..