YÖKAK Başkanı Elmas: “Yükseköğretim kurumlarında kurumsal dış değerlendirme süreçleri, iç kalite güvencesi sisteminin güçlenmesi ve kalite kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır.”

ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından “2021 Yılı Başlangıç Düzeyi Değerlendirici Eğitimi” düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasında YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversitelerin eğitim ve araştırma gibi alanlarda dünyaya ayak uydurmasının önemine değinerek, “Belirlenen politikalar sonuç odaklı olmalı. Sistem sağlıklı bir şekilde işlediğinde kalite kültürü de oluşacaktır” dedi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yükseköğretim Kalite Kurulunun faaliyetleri ve görevleri hakkında bilgi vererek, kalite güvencesi süreçleri konusunda dünyada gelinen aşamayı değerlendirdi. YÖKAK olarak yükseköğretim alanında tüm dünyanın kabul ettiği kriterlere uygun ancak Türkiye’nin şartlarını da dikkate alan bir sistem kurduklarını aktaran Prof. Dr. Elmas, teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini, eğitim-öğretim alanında yapılan planlamaların bu dönüşüme uyumu konusunda daha fazla çalışılması gerektiğini vurguladı.

“Üniversitelerde yetkinlik sistemin kalbi”

Yükseköğretim sisteminin günümüzde geldiği noktada yeterlik, yetkinlik ve değer katan liderlik gibi konuların öne çıktığını söyleyen Elmas, “Yetkinlikler ve yeterlilikler, kurduğumuz sistemimizin kalbi haline geldi. Sürekli değişen bir süreç içerisindeyiz. Kurumları ‘değer katan bir liderlik ile yönetme’ anlayışını da eklediğimizde bu süreci doğru yöneten üniversiteler ancak dünyaya adapte olabilir” dedi. Üniversitelerin belirledikleri hedefleri doğrultusunda bir “İç Kalite Güvenlik Sistemi” oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yapan Elmas, YÖKAK başta olmak üzere kalite ajanslarının ise bu sistemin doğru yönetildiği noktada devreye girdiğini söyledi.

“Eğitim ve Ar-Ge politikaları sonuç odaklı olmalı”

Üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme gibi alanlarda belirledikleri politikaların sonuç odaklı olması gerektiğine işaret eden Elmas, “Program çıktıları, mezunların izlenmesi, Ar-Ge politikasının belirlenmesi, tüm bu süreçlerin üniversite genelinde bilişim destekli sistemlerle izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerekiyor. Hedefimiz üniversitelerimizdeki mezunların belirlenen çıktılara sahip olması, mezunların kolay iş bulabilmesi, üniversitelerimizin araştırma-geliştirme alanlarına ve topluma katkı sağlaması. Üniversiteler bu süreci başarıyla gerçekleştirerek sağlıklı bir sistem kurduğunda, bir süre sonra kalite kültürü de oluşacaktır” ifadelerini kullandı.

“300’e yakın katılımcı yer aldı”

Türkiye’nin dört bir yanından 300’e yakın akademik, idari ve öğrenci katılımcının yer aldığı eğitim programı, 5-6 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. YÖKAK Kurumsal Değerlendirme süreçlerinde dış değerlendirici olarak görev alacak adaylara yönelik uygulanan eğitim programında, yükseköğretim alanında kalite güvencesi sisteminin kavramsal boyutu, kurumsal değerlendirme süreçlerinin kapsamı ve basamakları, kurumların iç değerlendirme raporlarının değerlendirilmesi ve saha ziyaretlerine hazırlık konularında sunumlar ve grup temelli etkinlikler gerçekleştirildi. İki gün süre ile devam eden eğitim programında Yükseköğretim Kalite Kurulu üyeleri, kurum danışmanları ve uzmanları görev aldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulunca düzenlenen eğitimler, mükemmellik eğitimi, yabancı değerlendirici ve takımların eğitimleriyle devam edecek.