ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2022 yılı Değerlendirici Başlangıç Eğitimi, 18-19 Nisan tarihlerinde çevrimiçi platformda gerçekleştirildi. 

2022 yılında yükseköğretim kurumlarında görev alacak değerlendiriciler için düzenlenen eğitim programına 300’den fazla değerlendirici adayı katıldı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, programın açılışında yaptığı konuşmasında Başlangıç Eğitimi’nin değerlendirici eğitimlerinin ilk basamağı olduğunu belirterek, değerlendirici adaylarına katılımları için teşekkür etti. Programda bir sunum yapan Başkan Kar, yükseköğretimde küresel eğilimler, yükseköğretimin değişen çevresi ve değişimlerin ulusal yansımaları, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri, yükseköğretimde kalite güvencesine ilişkin seçenekler ve YÖKAK’ın kalite güvencesinin çerçevesi konularında katılımcılara bilgiler verdi.

Prof. Dr. Kar’ın sunumunun ardından Prof. Dr. Buket Akkoyunlu “Kurumsal Değerlendirme Süreçleri ve 2022 Yılı Değerlendirici Başlangıç Eğitimi”, Uzman Ayhan Koçer “YÖKAK Değerlendirme Anlayışı, Dereceli Değerlendirme Anahtarı ve Yapısı” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

İki gün süren 2022 yılı Değerlendirici Başlangıç Eğitimi’nde 8 gruba ayrılan katılımcılar, değerlendiricilerin yapması gerekenleri canlandırma (simülasyon) yöntemiyle uygulama fırsatı buldu. Dış değerlendirme süreci ve aşamaları, örnek olay değerlendirmeleri, kurgusal bir KİDR (Kurum İç Değerlendirme Raporu) üzerinde soru hazırlama ve soruların cevaplandırılması gibi etkinliklerin yer aldığı eğitim, değerlendirici yetkinlik sınavı ve memnuniyet anketi uygulamaları ile devam etti. Eğitim, değerlendirme ve kapanış oturumu ile sona erdi.