Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 2023 yılı için çağrıya çıkılarak başvuru süreci başlatıldı.

2023 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamına alınacak yükseköğretim kurumları, başvuruların YÖKAK tarafından değerlendirilmesinin ardından belirlenecek. 2020 yılında ilk kez uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı ile yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi çalışmaları bir üst seviyeye taşınarak, bugüne kadar 23 yükseköğretim kurumunun program kapsamında akredite edilmesi sağlandı. 2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına alınan 30 yükseköğretim kurumuna ilişkin ise değerlendirme süreci devam ediyor.

Yükseköğretim kurumlarının Kurumsal Akreditasyon Programına alınması için daha önce Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (KDDP) kapsamında değerlendirilmiş olması, İzleme Programının tamamlanmış olması, devlet ve vakıf üniversitesi dağılımı, coğrafi dağılım, akredite program sayısı, araştırma üniversitesi veya aday araştırma üniversitesi olma durumu gibi koşullar göz önünde bulundurularak üniversiteler değerlendiriliyor.

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) süreci, yükseköğretim kurumlarının gönüllü olarak KAP'a dahil olmaya davet edilmesiyle başlayarak, Kurum İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) hazırlanması ve saha ziyaretleri gibi birtakım süreçlerin ardından YÖKAK tarafından verilen karar aşamasında sona eriyor.

2027 yılına kadar ön koşullarını tamamlamış tüm yükseköğretim kurumlarının Kurumsal Akreditasyon Programına alınması hedefleniyor.