ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 2024 yılı için çağrıya çıkılarak başvuru süreci başlatıldı.

2024 Yılı KAP kapsamına alınacak yükseköğretim kurumları, başvuruların YÖKAK tarafından değerlendirilmesinin ardından belirlenecek.

2020 yılında ilk kez uygulanan KAP ile bugüne kadar 53 yükseköğretim kurumunun program kapsamında akredite edilmesi sağlanırken, 2023 yılı KAP kapsamına alınan 21 yükseköğretim kurumuna ilişkin ise değerlendirme süreci devam ediyor. 2027 yılına kadar ön koşulları tamamlamış tüm yükseköğretim kurumlarının KAP’a alınması hedefleniyor.

Yükseköğretim kurumlarının KAP’a kabul edilmesi için daha önce YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (KDDP) kapsamında değerlendirilmiş olması ve İzleme Programı’nın tamamlanmış olması gerekiyor. KAP’a kabul aşamasında devlet ve vakıf üniversitesi dağılımı, coğrafi dağılım, akredite program sayısı, araştırma üniversitesi veya aday araştırma üniversitesi olma durumu gibi koşullar da göz önünde bulunduruluyor.