Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi Konferansı’na dinleyici katılımı için kayıtlar konferans web sayfasında başlatılmıştır. Kayıt için tıklayınız. Taslak konferans programına web sayfasından erişebilirsiniz. Bildirisi kabul edilen başvuru sahiplerinin ayrıca kayıt yapmasına gerek yoktur.

Konferans, kalite güvencesi alanında gerçekleşecek bilimsel paylaşımlar ve alandan güncel konuların tartışılacağı panellerin yanı sıra; uluslararası ve ulusal bazda kalite güvencesi ajansları, akreditasyon kuruluşları ve yükseköğretim kurumları gibi paydaşlar arasında etkileşim fırsatı da sunabilecektir.

Bu doğrultuda, 25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TOKİ Yerleşkesi’nde (Gazi Mahallesi) gerçekleştirilecek olan konferansımıza ülkemizden ve dünyadan bilim insanları, kalite güvencesi ajansları ve diğer ilgililerin katılımlarından mutluluk duyarız.

Ana teması “Yükseköğretimde Kalitenin İçselleştirilmesi ve İyileştirilmesi” olan konferansın amacı, yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, deneyimleri ve farklı bakış açılarını bir araya getirmektir. Konferans alt temaları:

1.     Kalite Güvencesi Uygulamaları ve Sorunları

•    Veri Toplama, Veri Analizi ve Büyük Veri

•    Kalite Güvencesine Metodolojik Yaklaşımlar 

•    Paydaş Katılımı

•    Öğretim Performansının Geliştirilmesi

•    Öğrenme Analitiği

•    Araştırma Performansının Geliştirilmesi

•    Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Kalite Güvencesi

•    21 Yüzyıl Becerilerinin Müfredata Entegre Edilmesi

•    Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Yeterliliği

•    Programların Uygunluğu ve Kalitesi

•    Akreditasyon

2. Kalite Güvencesinin Etkileri

•    Kalite Kültürü

•    İş birliği, İletişim ağları ve Platformlar

•    Uluslararasılaşma

•    Politika Belirleme ve Kurumsal Kalitenin İyileştirilmesi

•    Liderlik ve Yönetişim

•    Kurumsal Etkililik ve Hesap Verebilirlik

3. Kalite Güvencesinde İyi Uygulama Örnekleri

•    Toplumsal Katkı

•    Uzaktan ve Çevrimiçi Öğrenme 

•    Sürdürülebilirlik

•    Mikro Yeterlilikler

•    Eşitlik, Çeşitlilik ve Katılımcılık

4. Kalite Güvencesinin Geleceği

•    Kalite Güvencesinde Yeni Yaklaşımlar

•    Dijitalleşme, Yapay Zekâ ve Ötesi

•    Yükseköğretimde Küresel Eğilimler

•    Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Alanları ve Yöntemleri

 

Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir. Çeviri hizmeti sunulacaktır.