Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK); QAA (İngiltere), Hcéres (Fransa), AACSB (ABD), AQAS (Almanya), FIBAA (Almanya) gibi uluslararası kalite ajansları ile işbirliğine yönelik paylaşım toplantıları gerçekleştirdi. Toplantılara YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, Kurul Üyeleri, Kurul Danışmanları ve uluslararası kalite ajanslarının temsilcileri katıldı.

Ulusal yükseköğretim sistemlerindeki kalite güvencesi yaklaşımlarını içeren karşılıklı sunumların yapıldığı toplantılarda; kurumsal dış değerlendirme ve program akreditasyonuna ilişkin uygulamalar tartışıldı ve olası işbirliği alanları değerlendirildi.

Gerçekleştirilen toplantılarda YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Kalite Kurulu’nun yeni dönem hedeflerini açıkladı: “Şu ana kadar 115 üniversitenin dış değerlendirmesini tamamladık. Bu yıl haziran sonuna kadar kalan 45 üniversiteyi de değerlendirerek ilk turu tamamlamış olacağız.  Değerlendirmeler sonunda üniversitelerimizin durumlarını gösteren raporları yayınlayacağız.”

Yükseköğretimde kurumsal dış değerlendirme, akreditasyon ve kalite süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, üniversitelerin kalite çalışmalarını kolaylaştıracak, girdi ve çıktılarını analiz edebilecek bir sistem kurduklarını belirterek sözlerini sürdürdü: “AACSB (ABD), QAA (İngiltere), Hcéres (Fransa), AQAS (Almanya), FIBAA (Almanya) gibi dünyadaki birçok ajansla ortak toplantılar yapıyoruz, işbirlikleri kuruyoruz. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Malezya, Kore ve çeşitli Orta Doğu ülkeleri ile bağlantılar kuruyoruz. Buradaki amacımız dünyadaki ajansların kalite süreçleri ile bizim süreçlerimizin kolayca konuşabilmelerini ve birbirlerine adapte olabilmelerini sağlamak. Uluslararası kuruluşlarla yenilik sürecini ve dış kalite ajanslarıyla ilişkileri devam ettirerek dünyanın her yeriyle konuşan, basit, kullanışlı ve evrensel bir sistem kurmak istiyoruz.”

“Türkiye’nin, 2023-2050 hedeflerine erişebilmesi ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde yer alabilmesi için yükseköğretim kurumlarının mezunlarının becerilerini artırması gerekiyor. Bu kapsamda klasik anlayışlı üniversite yerine, mezunlarını yeni dünyanın gerektirdiği yetkinliklerle donatan üniversitelere ihtiyaç var. Üniversitelerimizi global ve dünyanın her yerinde ayakları üstünde durabilecek mezunlar yetiştirmeleri, Ar-Ge faaliyetlerini nitelikli bir şekilde arttırmaları ve bilişim destekli yönetim sistemleri oluşturmaları için teşvik ediyoruz.”

Dünyadaki değişimi tetikleyen faktörler yükseköğretimi de değiştirmiştir. Yükseköğretim kurumlarının dünyaya ayak uydurabilen yapılar haline gelmesi, dijitalleşmesi, yenileşmesi ve buna göre sistem kurması gerekiyor. Bu değişimlerin gerçekleşmesindeki en önemli faktör insandır. Dolayısıyla bugün dünyayı kimler iyi algılar, iyi okur ve kendini buna göre dönüştürürse dünyayla daha kolay bütünleşir. Bu değişimin gerçekleşmesinin iki anahtarı var; birincisi mezunlara yetkinlik kazandırmak (dijital yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim yetkinliği, analitik/kritik düşünme, değerler) ikincisi ise kurumların bilişim destekli çevik liderlik ile yönetilmesi.”

Son olarak kalitenin üniversitelerin sorumluluğunda olduğunu belirten Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, sistem kurmanın değerlendirmeden daha önemli olduğuna değinerek, üniversitelerin kalite süreçlerini yönetebilmeleri için öncelikle sistem kurmaları gerektiğini vurguladı.

Toplantılarda yapılan sunumlar aşağıdadır:

YOKAK

HCERES

AACSB

AQAS

QAA

FIBAA