Yükseköğretim Kalite Kurulu 2019 - 2023 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Başlamıştır.

Yükseköğretim Kalite Kurulu, kurumsal yapısını güçlendirerek geleceğine emin adımlarla ilerlemek üzere 2019-2023 yıllarını kapsayacak Stratejik Planı'nın hazırlanması çalışmalarına başlamıştır.

Stratejik Planlama çalışmaları; '5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu', 26/02/2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik', 02/05/2018 tarih ve 30409 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ' gereği ve Kamuda Stratejik Yönetim çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu(ÜçüncüSürüm, 2018)' çerçevesinde iç ve dış tüm paydaşların en yüksek düzeyde katılımı sağlanarak yürütülecektir.

İlgili mevzuat çerçevesinde, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı tarafından sahiplenilen ve takibi yapılan, Strateji Geliştirme Birimi'nce koordinasyonu sağlanacak çalışmaların yürütülmesi amacıyla oluşturulan Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi üyelerine ilişkin bilgiler ile Stratejik Plan Hazırlık Sürecine ilişkin zaman çizelgesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Paydaş Görüş, Öneri ve Memnuniyet Anketi

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu İç Paydaş Görüş, Öneri ve Memnuniyet Anketi

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.