İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirici takımlarında yer alacak öğrencilere yönelik 12 Kasım 2018 tarihinde YÖKAK Toplantı Salonu’nda öğrenci değerlendirici eğitimi verildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, sürekli değişen dünyanın en yakın takipçileri olan öğrencilerimizin dış değerlendirme programlarımızda paydaş olarak yer almasının önemine vurgu yaparak, tarafsız ve sağlıklı sonuç alınabilmesi için öğrencilerin bu sürece daha aktif katılımının önemli olduğunu belirtti.

Verilen eğitimde, öğrenci değerlendiricilere program kapsamında oluşturulan kılavuz ve kriterlerle ilgili bilgi verilerek, programın detayları paylaşıldı. Ayrıca öğrenci değerlendiriciler, saha ziyaretleri öncesinde, sırasında ve sonrasında üstlenecekleri görev ve sorumluluklarla ilgili bilgilendirildi.

YÖKAK Akademik Uzmanı Doç. Dr. Dilek AVŞAROĞLU ERKAN yaptığı sunumda, yükseköğretim sisteminde en önemli paydaş olmaları sebebiyle öğrencilerin değerlendirme takımlarında yer almalarının önemini vurguladı. Ayrıca öğrencilerin etkilenen ve etkileyen taraf olarak dış değerlendirme programına farklı bir perspektif ve katma değer yarattıklarını belirtti.

Toplantıya öğrencilerin yanı sıra pilot program için görevlendirilen takım başkanları da katıldı. Öğrenciler takım başkanları ile bir araya gelerek, hem tanışma fırsatı buldular hem de saha ziyaretleriyle ilgili sorularını yönelttiler.

YÖKAK Başkanlığında 10-11 Ekim tarihleri arasında “İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirici Eğitimi” düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve İngilizce dil eğitimi alanındaki önemli dış paydaş British Council işbirliği ile “İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı geliştirildi. 2018 yılında ilk kez uygulanacak program kapsamında Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin İngilizce Hazırlık Okulları pilot okul olarak seçilmiştir.

İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı kapsamında, değerlendirme takımlarında yer alacak 30 değerlendirici adayına 10-11 Ekim tarihleri arasında YÖKAK Toplantı Salonu’nda değerlendirici eğitimi verildi. Eğitim programına YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, British Council temsilcileri, eğitmen ve değerlendirici adayları katıldı.

Eğitim Programının açılış konuşmasını yapan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, değerlendirme sürecine yönelik oluşturulan kriterlerin önemine dikkat çekerek, programa dâhil olan 10 pilot üniversitede bulunan İngilizce Hazırlık Okullarının bu kriterler çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti. Yabancı dil eğitimine belirli standartların getirilmesinin ülkemizin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda geliştirilen uygulama ve süreçlerin gözlemlenmesi gerektiğini ekledi. Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, programa katkılarından dolayı YÖK, DEDAK, British Council, altı üniversitenin İngilizce Hazırlık Okulu müdürleri (Boğaziçi Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi) ve programda yer alan eğitmen ve değerlendirici adaylarına teşekkür ederek konuşmasına son verdi. 

İki gün süren eğitimde, değerlendirici adaylarına program kapsamında oluşturulan kılavuz ve kriterlerle ilgili bilgi verilerek, programın detayları paylaşıldı. Ayrıca değerlendirici adayları, saha ziyaretleri öncesinde, sırasında ve sonrasında üstlenecekleri görev ve sorumluluklarla ilgili bilgilendirildi.

İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirici takımları oluşturulacak ve takımlar saha ziyaretlerini 26-30 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştireceklerdir. Değerlendiriciler, saha ziyaretleri sırasında pilot okulların öğrencilerine İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırma yöntemlerini değerlendireceklerdir. Yaptıkları değerlendirmeleri rapor halinde Yükseköğretim Kalite Kuruluna sunacaklardır.

Ziyaret sonrasında İngilizce Hazırlık Okulları Geri Bildirim Raporu hazırlanacak, raporun nihai hali YÖKAK ve ilgili İngilizce Hazırlık Okulunun web sayfasında yayımlanarak kamuoyu bilgisine sunulacaktır.

Ayşen Güven Sunumu

Didem Mutçalıoğlu Sunumu

Ian MCGrath Sunumu

Jaqueline Einer Sunumu

Özlem Atalay Sunumu

Susan Sheerin Sunumu

Susan Sheerin 2.Sunumu

Tijen Akşit Sunumu


İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı tanıtım toplantısı yapıldı.(2 Ekim 2018)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve İngilizce dil eğitimi alanındaki önemli dış paydaş British Council işbirliği ile geliştirilen “İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programının tanıtılması amacıyla, 2 Ekim 2018 tarihinde YÖKAK Toplantı Salonu’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, YÖKAK Kurul Üyesi Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, British Council Türkiye Direktörü Cherry GOUGH, British Council Eğitim Direktörü Ayşen GÜVEN ve programa alınan 10 pilot yükseköğretim kurumunun Yabancı Diller Yüksekokulu ve İngilizce Hazırlık Okulu yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, YÖKAK tarafından yönetilen dış değerlendirme programının önemine vurgu yaparak, programın İngilizce Hazırlık Okullarında pilot olarak uygulanmasının ülkemizin hedefleri ve YÖK’ün stratejilerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Yükseköğretim kurumlarının, mezunlara alan bilgisi ve becerisi yanı sıra dil yeterliliğini kazandırması gerektiğini vurguladı. Bu pilot programın temel amacının yabancı dil eğitiminin kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmak olduğunun altını çizdi.

Ardından Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu tarafından günümüze kadar yürütülen çalışmaları anlatarak, programın ana hatlarının neler olduğunu açıkladı. Bu yıl pilot uygulama olarak başlatılan İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı ile Türkiye’de verilen İngilizce dil eğitiminin niteliğini arttırarak, mezunların dil yeterliliklerini uluslararası standartlara taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Ülkemizde yürütülen Yükseköğretimde İngilizce Hazırlık Eğitimine ilişkin çalışmalarda kendilerine dış paydaş olarak yer verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren British Council yetkilileri, bu işbirliğinin Türkiye’deki İngilizce dil eğitimi için bir kalite kültürü oluşturacağını vurguladı.

Ardından program kapsamındaki üniversitelerin Yabancı Diller Yüksekokulu direktörleri tarafından dış değerlendirme programının detaylarına ilişkin konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda 6 üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticileri tarafından hazırlanan ve “YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu”ndan uyarlanan “Üniversitelerin İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı Kılavuzu” açıklandı. YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirici takımlarının, pilot olarak seçilen İngilizce Hazırlık Okullarının “Minimum Değerlendirme Ölçütleri” ile buluşma düzeylerini değerlendireceği vurgulandı.

Sürecin devamında değerlendirme takımında yer alacak adaylara 10-11 Ekim 2018 tarihinde Ankara Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda “İngilizce Hazırlık Okulları Değerlendirici Eğitimi” verilecektir.

Toplantıda yapılan sunumlar aşağıda yer almaktadır.

Prof. Dr. Tuncay DOĞEROĞLU'nun sunumu

Ayşen GÜVEN'in sunumu

Öğr. Gör. Jacqueline EINER'in sunumu

Dr. Öğr. Üyesi Tijen AKŞİT'in sunumu

Öğr. Gör. Özlem ATALAY'ın sunumu


 YÖK,YÖKAK ve British Council işbirliğiyle İngilizce hazırlık eğitimi kalitesini iyileştirmeye yönelik pilot çalışma başlatıldı(24 Eylül 2018)

Ülkemizde yükseköğretim kurumları tarafından verilen İngilizce hazırlık eğitiminin kalitesini arttırmak ve bu yönde ulusal bir kalite güvencesi sistemi oluşturmak amacıyla, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve British Council işbirliğiyle pilot bir çalışma başlatıldı.

Bu doğrultudaki çalışmalar ilk olarak 2015 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve British Council işbirliğiyle düzenlenen ve 40 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen bir çalıştayla başlamıştır. Bu çalışma sonrasında hazırlanan ilk raporda, İngilizce dil eğitiminin müfredat, öğrenme çıktıları ve kalite düzeyleri açısından yükseköğretim kurumları arasında farklılıklar bulunduğu vurgulanarak bu konuda iyileşmeyi sağlamak üzere ulusal ve kurumsal düzeyde bazı öneriler sunulmuştur.

2017 yılında yürütülen ikinci çalışma kapsamında ulusal kalite güvencesi gereksinimini karşılayacak şekilde kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik olarak 5 devlet üniversitesi pilot olarak seçilmiş ve bu üniversitelerde “İngilizce Eğitiminde Kalite Programı” yürütülmeye başlanmıştır.

2018 yılı Şubat ayında ise sürecin detaylarını katılımcı bir yaklaşımla tartışabilmek ve yabancı dil hazırlık okullarında çıktı odaklı ulusal akreditasyon modelini oluşturabilmek üzere Yükseköğretim Kurulu, British Council ve Yükseköğretim Kalite Kurulu işbirliğinde “Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı” düzenlenmiştir. 26 üniversiteden yabancı dil hazırlık okulu yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda konunun uzmanı akademisyenlerin görüşleri alınarak İngilizce hazırlık eğitiminde yerel bir kalite güvencesi sisteminin ve uygulamaya yönelik bir yol haritasının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın devamında geniş bir paydaş katılımı ile ulusal standartlar geliştirilerek dış değerlendirme çalışmalarının standartlar çerçevesinde yürütülebilmesi amacıyla bir pilot çalışma başlatılmıştır.

Konu ile ilgili gelinen noktada 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 10 pilot üniversitenin İngilizce hazırlık okulunun İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı’na alınmasına karar verilmiş olup, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi pilot üniversite kapsamına alınmıştır.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi ve ek belgeler ilerleyen günlerde bu sayfa üzerinden duyurulacaktır.