CHEA

CHEA

Washington (ABD) merkezli CHEA; yükseköğretim kurumları, akreditasyon kuruluşları, kalite güvencesi kurumları için önemli bir çatı grup niteliği taşımaktadır. Öncelikleri arasında yükseköğretimde kalite güvencesi yoluyla katma değer yaratılmasında ulusal ve uluslararası iş birliği ve uzmanlık paylaşımı başlıkları bulunan kurul 1996’dan beri faaliyet göstermektedir.

Bu üyelik çalışmasının bir parçası olarak CIQG ve YÖKAK, karşılıklı politika paylaşımı, iş birliği ve danışmanlık çalışmaları, gruba özel araştırma kaynakları ve raporlara erişimin yanı sıra uluslararası etkinliklerde temsil gibi birçok konuda çalışma gerçekleştirilecektir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK), Amerikan Yükseköğretim Akreditasyon Kurulu (CHEA) tarafından Uluslararası Kalite Grubu (CIQG)’na üye olarak kabul edilmiştir.