IQA

İslam Ülkeleri Kalite Güvence Ajansları Birliği

İslam Ülkeleri Kalite Güvence Ajansları Birliği (IQA), yükseköğretimde ortak bir kalite dilini benimsemek ve İslam Dünyası ülkeleri arasında daha yakın bağlar geliştirmek için kurulan, bünyesinde 25 tam üye ve 66 afiliye üye barındıran çatı kuruluş niteliğindeki bir yapıdır. Ayrıca, İslam Dünyası ülkelerinde yükseköğretimin kalitesini teşvik etmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan IQA, bu amaca ulaşmak için aşağıdaki hedefleri uygulamayı planlamaktadır:

  • İslam Dünyası ülkelerindeki yükseköğretimde kalite güvencesi kurumlarının kapasitesini artırmak,
  • İslam Dünyasının kalite güvence ajansları arasında işbirliği, iyi uygulamalar, deneyimler ve uzmanlık birikimi paylaşımını sağlamak,
  • Bölgesel ve uluslararası kalite güvence kuruluşlarıyla işbirliğini teşvik etmek.

Yükseköğretim Kalite Kurulu, 09.02.2021 tarihi itibariyle IQA’ya tam üyelik başvuru sürecini başarı ile tamamlamıştır.

Faaliyetler

6 Nisan 2021 tarihinde IQA tarafından düzenlenen uluslararası webinar serilerinin ikincisine YÖKAK başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ‘Fakülte Deneyimleri ve Zorlukları’ başlıklı oturuma konuşmacı olarak katılmıştır.

IQA Uluslararası Webinar - Seri II