ENQA

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’nun Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA)’ne yapmış olduğu afiliye üyelik başvurusu 21 Şubat 2019 tarihli ENQA Kurulunca kabul edildi. Üyelik için çalışmalarına hız veren YÖKAK, gerekli olan koşulları kısa sürede sağlayarak afiliasyon sürecini başarı ile tamamlamıştır.

ENQA, Avrupa genelinde yükseköğretim kalite güvencesi faaliyetlerinin eşgüdümünden sorumlu şemsiye bir kuruluştur. Bu kuruluş yükseköğretimde kalite güvencesi alanında Avrupa işbirliğini teşvik ederek, iyi uygulamaları geliştirmek, paylaşmak ve Avrupa kalite güvencesi boyutunu geliştirmek için bilgi ve uzmanlığını üyeleri ve paydaşları arasında yaygınlaştırarak katkıda bulunmaktadır.

YÖKAK'ın tam üyelik başvurusu 28 Nisan 2020 tarihli ENQA Yönetim Kurulunda kabul edilmiştir.

The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG-2015)-TR

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)

Türkiye'nin Kalkınma Planı (2014-2018)

Türkiye'nin Kalkınma Planı (2019-2023)