Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınması

Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi aşağıda yer alan ölçütler kapsamında YÖKAK tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • 1. Kuruluşun; önceden tanımlanmış ve ilan edilmiş misyon ve hedefleri olmalı; faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdürmeli, yönetişim süreçlerine ve uygulamalarına geniş paydaş katılımı sağlanmalı, çıktı odaklı program akreditasyonuna ilişkin uygulamaların ve kullanılan ölçütlerin ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle ESG) uygun ve güvenilir olduğu ve kararlarının isabetli olduğu kanıtlanmalıdır.
 • 2. Kuruluşun, kurumsal ve mali yapısı mevzuata ve faaliyet alanına uygun, sağlam ve sürdürülebilir olmalıdır.
 • 3. Kuruluş; organizasyonel yapılanması, operasyonel süreçleri ve resmi sonuçların sorumluluğu açısından bağımsız hareket etmelidir.
 • 4. Kuruluş; program akreditasyonu faaliyetlerinin sonuçlarını analiz eden genel değerlendirme raporlarını düzenli olarak yayımlamalıdır.
 • 5. Kuruluş, program akreditasyonu faaliyetlerini yürütmek için hem insan kaynağına hem de finansal bakımdan yeterli ve uygun kaynaklara sahip olmalıdır.
 • 6. Kuruluş faaliyetlerinin çıktılarının izlenmesi, değerlendirilmesi, güvence altına alınması ve sürekli iyileştirme çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla uygun iç̧ kalite güvencesi süreçlerine sahip olmalıdır.
 • 7. Kuruluş faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle ESG) uyumluluklarının değerlendirilmesi ve kalite güvence sisteminin sürekli iyileştirilmesi için dış değerlendirme süreçlerine dâhil olmalıdır.

Uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması aşağıda yer alan ölçütler kapsamında YÖKAK tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • 1. Kalite güvencesi faaliyetleri
 • Kuruluş, kalite güvencesi faaliyetlerini düzenli olarak ve paydaşların katılımı ile yürütmeli ve kalite güvencesi faaliyetlerini aşağıdaki hususlara dayalı olarak ortaya koymalıdır:
  • Kuruluş misyon ve hedefleri doğrultusunda program akreditasyonu faaliyetlerini açık ve belirgin bir biçimde tanımlamalı,
  • Kuruluş süreç ve uygulamalarında paydaşların temsiline yer vermeli,
  • Kuruluş akreditasyon sürecinde kullanılacak olan dokümanlara web sayfasından yayımlamalı,
  • Kuruluş akreditasyon değerlendirme sonuçlarını ilan etmeli,
  • Kuruluş itiraz değerlendirme süreçlerini açık ve belirgin bir biçimde tanımlamalı.
 • 2. Çıktı odaklılık
 • Kuruluş, “çıktı odaklı” akreditasyon yaklaşımını benimsemiş olduğunu kanıtlamalı ve bunu aşağıdaki hususlara dayalı olarak ortaya koymalıdır:
  • Kuruluş akreditasyon değerlendirmesini çıktı odaklı yürütmeli,
  • Kuruluş öğrenme çıktıları, öğrenci başarısının izlenmesi, ölçme değerlendirme yaklaşımları ve mezun görüşlerini değerlendirmeli.
 • 3. Tematik analiz
 • Kuruluş, yürüttüğü akreditasyon değerlendirmelerine ilişkin genel bulguları içeren ve analiz eden raporları (Tematik Analiz Raporları) düzenli olarak hazırlamalı ve yayımlamalıdır. Kuruluş̧, program akreditasyonu faaliyetlerinin sonuçlarını analiz eden genel değerlendirme raporlarını aşağıdaki hususa dayalı olarak ortaya koymalıdır:
  • Kuruluş̧, düzenli olarak akreditasyon faaliyetleri sonucunda elde ettiği birikimleri; genel yaklaşımlar, sonuçlar ve etkiler açısından analiz etmeli ve iyi uygulama örnekleri ile yapısal sorunları (mevzuat, sistem, insan kaynağı vb.) içeren genel değerlendirme raporlarını (Tematik Analiz Raporları) kamuoyuna ilan etmelidir.
 • 4. İç kalite güvencesi
 • Kuruluş; faaliyetlerinin çıktılarının izlenmesi, değerlendirilmesi, güvence altına alınması ve sürekli iyileştirme çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla uygun iç kalite güvencesi süreçlerine sahip olmalıdır.
 • Kuruluş̧, uygun iç̧ kalite güvencesi süreçlerine sahip olduğunu aşağıdaki hususlara dayalı olarak ortaya koymalıdır:
  • Kuruluş kalite güvence sistemini açık ve belirgin bir şekilde tanımlamış olmalı ve kalite politikasını web sayfasına kamuoyuyla paylaşmalı,
  • Kuruluş, faaliyetlerinde yer alan tüm personelin yetkin olmasını ve personelin etik kurallara uygun olarak hareket etmesini sağlamalı
  • Kuruluş, kendi içerisinde sürekli iyileştirmeyi amaçlayan iç ve dış geri besleme mekanizmalarına sahip olmalı
 • 5. Dış değerlendirme
 • Kuruluş, en azından her beş yılda bir dış değerlendirmeye tabi olmalı ve dış değerlendirme süreçlerine dâhil olduğunu aşağıdaki hususa dayalı olarak ortaya koymalıdır:
  • Kuruluş politikasının ve faaliyetlerinin gözden geçirilmesi amacıyla düzenli olarak dış değerlendirme süreçlerine dâhil olmalı
  • Uluslararası kalite güvencesi ağlarına üye olan kuruluşlar, bu ağlar tarafından dış değerlendirme sürecinde geçmeleri koşuluyla bu ölçütü karşılamış sayılırlar.

Dökümanlar