Tescil Süresi Devam Edenler
No: Akreditasyon Kuruluşu Tescil Tarihi Tescil Bitiş Tarihi Geçerlilik Süresi (Yıl)
1 Dil Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-DEDAK 15.09.2021 15.09.2023 2
15.09.2023 15.09.2025 2
2 Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD) 11.03.2020 11.03.2022 2
11.03.2022 11.03.2024 2
3 Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-ECZAKDER 25.12.2014 25.12.2016 2
26.12.2018 26.12.2020 2
26.12.2020 26.12.2025 5
4 Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği-ETMK 21.12.2022 21.12.2024 2
5 Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği-FEDEK 26.08.2010 26.08.2012 2
1.02.2013 1.02.2015 2
9.04.2015 9.04.2018 3
9.04.2018 9.04.2023 5
6 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-FTR-AD 18.09.2023 18.09.2025 2
7 Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-HEPDAK 25.12.2014 25.12.2016 2
25.12.2016 25.12.2018 2
25.12.2018 25.12.2023 5
25.12.2023 25.12.2028 5
8 İlahiyat Akreditasyon Ajansı-İAA 11.09.2019 11.09.2021 2
15.09.2021 15.09.2023 2
15.09.2023 15.09.2025 2
9 İletişim Araştırmaları Derneği (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu-İLEDAK) 31.01.2018 31.01.2020 2
31.01.2020 31.01.2022 2
19.01.2022 19.01.2027 5
10 Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-MEDEK 21.08.2023 21.08.2025 2
11 Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği-MİAK 17.11.2021 17.11.2023 2
17.11.2023 17.11.2025 2
12 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-MÜDEK 16.11.2007 16.11.2012 5
1.02.2013 1.02.2018 5
1.02.2018 1.02.2023 5
1.02.2023 1.02.2028 5
13 Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-EPDAD 15.10.2014 15.10.2016 2
31.01.2018 31.01.2020 2
31.01.2020 31.01.2022 2
30.03.2022 30.03.2027 5
14 Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği-PEMDER 8.04.2020 8.04.2022 2
8.04.2022 8.04.2024 2
15 Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-SABAK 31.01.2018 31.01.2020 2
31.01.2020 31.01.2025 5
16 Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği-STAR 8.07.2020 8.07.2022 2
8.07.2022 8.07.2024 2
17 Spor Bilimleri Derneği (Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu - SPORAK) 8.01.2020 8.01.2022 2
19.01.2022 19.01.2024 2
18 Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği-TAPLAK 25.05.2022 25.05.2024 2
19 Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-TEPDAD 30.11.2011 30.11.2012 1
28.03.2013 28.03.2015 2
28.03.2015 28.03.2017 2
28.03.2017 28.03.2022 5
28.03.2022 28.03.2027 5
20 Turizm Akademisyenleri Derneği (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu–TURAK) 31.01.2018 31.01.2020 2
31.01.2020 31.01.2022 2
19.01.2022 19.01.2024 2
19.01.2024 19.01.2029 5
21 Türk Psikologlar Derneği 26.08.2010 26.08.2012 2
26.08.2012 26.08.2014 2
6.02.2019 6.02.2021 2
23.06.2021 23.06.2026 5
22 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği-Türk PDR-Der 21.12.2022 21.12.2024 2
23 Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-VEDEK 2.02.2012 2.02.2013 1
19.12.2013 19.12.2015 2
19.12.2015 19.12.2017 2
19.12.2017 19.12.2022 5
19.12.2022 19.12.2024 2
24 Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-ZİDEK 8.07.2020 8.07.2022 2
8.07.2022 8.07.2024 2