Yetkilendirme ve Tanıma Dokümanları
Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Kılavuz (Sürüm 2.1)
Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz (Sürüm 2.0)
Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz (Sürüm 1.1)
Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz (Sürüm 1.0)  
Başvuru Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin İlke ve Esaslar  
İzleme Sürecine İlişkin İlke ve Esaslar  
Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz