ANKARA – AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve değerli eşi 20.07.2020, Pazartesi günü, Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu’nu (YÖKAK) ziyaret ederek, Başkan Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile bir araya geldi. Görüşmede YÖKAK’ın çalışmaları ve gelecek vizyonu hakkında bilgi alan Büyükelçi Berger, Prof. Dr. Elmas’a idari ve mali açıdan özerk bir kalite kurulunun kurulmuş olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti ve kurulun ENQA’ya tam üyeliğe kabul edilmesinden dolayı kendilerini tebrik etti. Ayrıca Büyükelçi Berger Türkiye’deki üniversitelerin kalite güvence sistemlerinin Avrupa Yükseköğretim Alanı ile uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda sarf edilen çabalarda ve bu üniversitelerin Avrupa’daki üniversitelerle iletişimi konusunda Kalite Kurulu’nun önemine dikkat çekti. 

Berger bu zorlu görevde Başkan Elmas’a ve ekibine başarılar diledi ve üniversitelerin kalite güvence sistemlerinden sorumlu böylesi önemli bir kuruma yönelik AB desteğini teyit etti. 

AB Türkiye Delegasyonu Hakkında:

Aralık 1999’da, Türkiye'nin AB Konseyi tarafından Birliğe katılım için aday ülke olarak ilân edilmesinden bu yana Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkiler sürekli gelişmektedir. Bünyesinde görev yapan 180 Türk ve Avrupalı uzmanıyla birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, bu yoğun ve çok boyutlu bağlardan doğan ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda çalışmaktadır. 

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği Delegasyonu’nun dört temel görevi vardır: 

  • Dış ilişkiler alanında Türkiye'nin dış politikasına ilişkin rapor hazırlanması,
  • Avrupa Birliği'ni diplomatik düzeyde temsil edilmesi,
  • Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’ne ilişkin olarak Türkiye’deki ekonomik, mali ve ticari gelişmelerin yanı sıra Gümrük Birliği hükümlerinin uygulanmasını izlenmesi, 
  • AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde, siyasi kriterler ve müktesebata uyum konusunda Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeyi izlemek ve müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olunmasıdır.

Diplomatik temsilcilik olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyet gösterir ve Türkiye Cumhuriyeti nezdinde büyükelçi sıfatıyla atanan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı tarafından yönetilir.