26.11.2020

ANKARA – AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı (Birinci Müsteşar) Angel Gutierrez Hidalgo 24.11.2020 tarihinde Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu’nu (YÖKAK) ziyaret ederek, Başkan Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile bir araya geldi. 

Görüşmede YÖKAK’ın çalışmaları hakkında bilgiler içeren sunumu dinleyen heyet, Avrupa yükseköğrenim alanı ile uyumlu, Avrupa Kalite Güvencesi Ajansı (ENQA) üyesi bağımsız bir kurumun üniversitelerin kalite güvence sistemlerinin değerlendirmesi konusundaki memnuniyetini dile getirdi. YÖKAK Başkanı Elmas şemsiye kuruluşlar ile AB ve dünya standartlarına konuşabilen aynı zamanda yerele özgü esnek ve dinamik bir kalite güvencesi sistemi konusunda çabalarının süreceğini belirtti. 

Heyet bu zorlu görevde Başkan Elmas’a ve ekibine özverili çalışmaları nedeniyle başarılar diledi ve Türkiye’DE YÖKAK’ın kuruluş vizyonuna yönelik AB desteğini teyit etti. 

AB Türkiye Delegasyonu Hakkında:

Aralık 1999’da, Türkiye'nin AB Konseyi tarafından Birliğe katılım için aday ülke olarak ilân edilmesinden bu yana Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkiler sürekli gelişmektedir. Bünyesinde görev yapan 180 Türk ve Avrupalı uzmanıyla birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, bu yoğun ve çok boyutlu bağlardan doğan ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda çalışmaktadır. 

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği Delegasyonu’nun dört temel görevi vardır: 

  • Dış ilişkiler alanında Türkiye'nin dış politikasına ilişkin rapor hazırlanması,
  • Avrupa Birliği'ni diplomatik düzeyde temsil edilmesi,
  • Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’ne ilişkin olarak Türkiye’deki ekonomik, mali ve ticari gelişmelerin yanı sıra Gümrük Birliği hükümlerinin uygulanmasını izlenmesi, 
  • AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde, siyasi kriterler ve müktesebata uyum konusunda Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeyi izlemek ve müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olunmasıdır.

Diplomatik temsilcilik olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyet gösterir ve Türkiye Cumhuriyeti nezdinde büyükelçi sıfatıyla atanan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı tarafından yönetilir.