21 Şubat 2019 tarihinde Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği’ne afiliye üye olan YÖKAK'ın tam üyeliği için, Kurul’a ENQA tarafından 9-12 Aralık 2019 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretinde bulunuldu. 

Kalite güvencesi kuruluşlarını temsil eden bir şemsiye organizasyon olan, yükseköğretimde kalite güvencesi alanında Avrupa işbirliğini teşvik eden ve bu alanda iyi uygulamaları geliştirmek, paylaşmak ve Avrupa kalite güvencesi boyutunu geliştirmek için kurulan ENQA, 9-12 Aralık 2019 tarihleri arasında YÖKAK’a değerlendirme ziyaretinde bulundu. 

4 üyeden oluşan ENQA değerlendirme takımının YÖKAK’a yaptığı 4 günlük saha ziyareti sırasında, Kurul başkanı, üyeleri, danışmanları, çalışanları, bakanlık temsilcileri, üniversite rektörleri ve rektör yardımcıları, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı takım başkanları, akreditasyon ajanslarının başkanları, öğrenciler ve dış paydaşlardan oluşan 64 kişi ile 15 ayrı görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca Kurul’un yapmış olduğu tüm faaliyetler, çalışmalar, bilişim sistemleri ve raporlar detaylı bir şekilde değerlendirildi. Görüşme ve değerlendirmeler sonucunda yapılan çıkış bildiriminin ardından ENQA ekibi Kurul’dan ayrıldı. 

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “YÖKAK’ın başta Avrupa olmak üzere tüm dünya ile uyumlu bir sistem kurma hedefi vardır. Bu doğrultuda ilk adımı Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği’ne (ENQA) tam üyelik süreci ile başlattık. Bu sürecin başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyoruz. YÖKAK’ın ENQA’ya tam üyeliği, Türk Yükseköğretim Sistemi'nin kalite güvencesi alanında Avrupa ile tam entegrasyonunu sağlayacaktır. ENQA, üyeleri arasında kalite güvencesi alanında bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına ve yaygınlaştırılmasına aracı olan büyük ve önemli bir iletişim platformudur. ENQA’nın bu fonksiyonu, YÖKAK’ın Avrupa’daki yükseköğretim sisteminde yer alan diğer üyeler ile iletişimini, işbirliğini ve deneyim aktarımını güçlendirecektir. Bundan sonraki hedefimiz Asya Pasifik Kalite Ağı (APQN) ve Yükseköğretimde Uluslararası Kalite Güvencesi Ajansları Ağı'na (INQAAHE) tam üyeliktir" dedi.

Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda Bologna Süreci’nin danışman üyesi olan ENQA’ya birçok ülkeden kalite ajansının üyeliği bulunmaktadır. ENQA, üye ülkelerdeki kalite güvencesi çalışmalarının eşgüdümünden sorumludur.