ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, UNESCO tarafından İspanya’da düzenlenen 2022 Dünya Yükseköğretim Konferansı’na katıldı. 

İspanya’nın Barcelona kentinde 18-20 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen UNESCO Dünya Yükseköğretim Konferansı’nda (WHEC2022), dünya ve insanlık için sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, bu çerçevede yükseköğretimdeki fikir ve uygulamaları yeniden şekillendirmek amaçlandı.

2021’de yapılması planlanan ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle 2022 yılına ertelenen konferansa dünyanın birçok yerinden uzmanlar ve tüm yükseköğretim paydaşları katıldı. UNESCO tarafından bilgi üretimi, politika diyaloğu, değişim ve ağ oluşturma konusundaki ortak çabaları derinleştirme ve genişletme fırsatı olarak görülen konferansta, yükseköğretimin gelecekte hangi anlamları içereceğine dair yeniden yapılanma ihtiyacına vurgu yapıldı.

Yükseköğretim için yeni bir öğrenme ortamı olması hedeflenen konferansta, “Yükseköğretim ve üniversite bugün icat edilmiş olsaydı neye benzerdi? Kimler katılırdı ve yükseköğrenimini tamamlardı? Katılımcılar nasıl ve nerede öğrenmeliler? Çalışmak, dünya vatandaşı olmak ve onurlu bir şekilde yaşamak için hangi bilgi, beceri, yetkinlikler ve değerlerin geliştirilmesi gerekir? Anlamlı bir araştırma ve bilgi üretimi neleri içerir? Bu değişikliklere kurumsal liderler mi, politika yapıcılar mı, araştırmacılar mı, öğrenciler mi, profesörler mi, işverenler mi, topluluk liderleri mi yoksa sivil toplum grupları mı rehberlik edecek?” gibi sorulara yanıt arandı.

UNESCO tarafından 10 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen konferansta Covid-19’un yarattığı küresel değişime de dikkat çekilerek, yükseköğretim sistemleri için gelecek dönemin yol haritasını belirlemek ve bu kapsamda tüm paydaşların bir araya getirilmesi amaçlandı.