Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon” konulu konferansa katıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda 31 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen konferansa, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir, Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Prof. Dr. Karacoşkun’un açılış konuşmasının ardından “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Konuşmasında kalite kavramının tarihçesinden bahseden Prof. Dr. Muhsin Kar, yükseköğretimde kalite güvencesi kavramının tanımını yaptı.

Kalite güvencesinin öneminin dünyada ve Türkiye’de gittikçe arttığına değinen Prof. Dr. Kar, küreselleşme, yükseköğretimin kitleselleşmesi, nitelik farklılıklarının artması ve yeterliliklerden emin olunması gibi etkenlerin bu artışta etkili olduğunu söyledi.

YÖKAK’ın yükseköğretim kurumlarında uyguladığı kalite güvencesi sisteminden ve kurumsal değerlendirme süreçlerinden de söz eden Başkan Kar, YÖKAK’ın amacının üniversitelerin kendi kalite güvencesi sistemini kurarak bunu sürdürülebilir hale getirmesi olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Muhsin Kar, konuşmasının devamında YÖKAK’ın uyguladığı kalite güvencesi çerçevesini ve kalite güvencesinin genel hedeflerini ayrıntılarıyla açıkladı.