ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) düzenlenen “Uluslararası Türk Dünyası Turizm, Ekonomi ve Kültürel Miras Sempozyumu”na konuşmacı olarak katıldı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sponsorluğunda 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde çevrim içi platformda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Başkan Prof. Dr. Muhsin Kar, YÖKAK’ın görevleri ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kurulun Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının sürekli gelişimine ve bireylerin evrensel yeterliliklere ulaşmasına katkı sağlamak üzere yükseköğretim kalite güvencesi sistemini güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Prof. Dr. Kar, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesi, akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçleri, yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması gibi konuların YÖKAK’ın diğer bazı görevleri arasında bulunduğunu ifade etti.

YÖKAK olarak uluslararasılaşmaya çok büyük önem verdiklerini kaydeden Kar, “Kalite güvencesi alanında uluslararası çatı kuruluşlara üye olarak bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıyoruz. Uluslararası kalite güvencesi sistemleriyle konuşan, eşleşen ve örtüşen bir çerçeve kapsamında faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yakın çevremizde ve gönül coğrafyamızda yer alan ülkelerin yükseköğretim kalite güvencesi kurum ve kuruluşlarıyla ikili iş birliği yaparak bilgi ve tecrübe paylaşımı, uzman eğitimi ile uluslararası değerlendirici desteği sağlama açısından ilişkilerimizi somutlaştırmak istiyoruz. Bu doğrultuda bölgesel bir ağa dönüşmeye çalışıyoruz. Yükseköğretim kurumlarımızın uluslararasılaşma çalışmalarını kalite güvencesi ölçütlerimiz aracılığıyla izleyerek değerlendiriyoruz” diye konuştu. Başkan Kar, ilerleyen günlerde yükseköğretim kurumlarının uluslararası iş birliklerini ve çalışmalarını çıktı odaklı olarak ele alan bir tematik alan çalışması yapacaklarını da ifade etti.

“Türk dünyası birlikte hareket etmeli”

Uluslararası rekabetin Türk dünyasını her alanda birlik olunması gereğine yönelttiğinin altını çizen Prof. Dr. Muhsin Kar, “Türk dünyasında her türlü bilginin üretilebilmesi ve bunların ürüne dönüştürülebilmesi adına çalışmalar yapılması gerektiği, üzerinde durulması gereken başlıca önemli konulardandır. Sempozyumun başlığında da yer alan ekonomi, turizm ve kültürel alanda atılması gereken adımların Türk dünyası birliğince belirlenerek güçlendirilmesi gerektiği ve ayrıca sempozyumun bir farkındalık oluşturulmasına katkı yapacağı düşünülmektedir” şeklinde konuştu.

Sempozyumun açılış oturumuna PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve PAÜ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nergis Biray katıldı.