ADANA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi” başlıklı konferans vermek üzere Çukurova Üniversitesine (ÇÜ) konuk oldu.

ÇÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin Mithat Özsan Amfisinde düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Neslihan Boyan, dekanlar, fakülte/enstitü müdürleri ve sekreterleri, koordinatörlükler, daire başkanlıkları ile birimlerden sorumlu kalite ekipleri katıldı.

Konferansta kalite kavramı, paydaşların kaliteye bakışı, yükseköğretimde kalite güvencesi, kalite güvencesinin hedefleri, kalite güvencesi sistemleri, YÖKAK’ın kalite güvencesi çerçevesi ve YÖKAK’ın faaliyetleri konularında ayrıntılı bilgiler veren Başkan Prof. Dr. Kar, yükseköğretimde kalite güvencesinin amacının öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırmak, üniversiteden işe geçiş sürecini hızlandırmak ve bu süreci mümkün olduğu kadar kısaltmak olduğunu dile getirdi.

“Öğrencilere 21’inci yüzyıl yetkinliklerini kazandırmanın yolu kalite güvencesinden geçiyor”

Kalite güvencesi sisteminde ülkenin ulusal kalkınmasına katkı sağlanmasının amaçlandığına işaret eden Kar, “Kalite güvencesi yükseköğretime erişimi artırarak eğitim-öğretim, ar-ge ve toplumsal katkı faaliyetlerine katkı sağlar. Bu sayede üniversitede yapılan faaliyetler topluma yansır” dedi. Başkan Kar, “Öğrencilere sadece alana özgü eğitim vermek yeterli değil. Bunun yanında yaşam becerilerinin donatılması, kritik düşünme, analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması, esnek çalışabilme, kendini ifade edebilme şeklinde sıralanan 21’inci yüzyıl becerilerini öğrencilerimize mutlaka kazandırmalıyız. Bunun da yolu kalite güvencesinden geçiyor” diye konuştu. Bu yetkinliklerin yanında öğrencilerin toplumla etkileşim içinde olduğu alanlar için topluma karşı sorumlu bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğini dile getiren Kar, “Öğrencilere değerler sisteminin kazandırılması noktasında gerekli önem verilmelidir. Akademik programlara ve yönetim uygulamalarına değerlerin entegre edilmesi, değerlerin müfredat içi ve müfredat dışı etkinliklerle desteklenmesi gerekiyor. Bunlar ise ders şeklinde değil bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Teknoloji kullanımının ve bilişim devrimine uyumun desteklenmesi gerekiyor. Pandemi döneminde de görüldü ki, gelecek yıllarda mezun öğrencilerin teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmeleri çok büyük önem arz ediyor. Kalite güvencesi ise mükemmeliyetin hedeflenmesini, mükemmeliyet için eşik değerin geliştirilmesini, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını ve sürekli iyileşmenin kurumsallaşmasını hedefliyor” şeklinde konuştu.

“Üniversitelerimiz kendi ihtiyaçlarına uygun bir modeli geliştirmeli”

YÖKAK’ın uluslararası ölçütlerle konuşan ve onlarla uyuşan, ancak Türkiye’ye özgü ölçütlerle üniversiteleri değerlendirdiğini belirten Prof. Dr. Kar, YÖKAK’ın üniversitelerden kendi ihtiyaçlarını benimsemesi ve kendi ihtiyaçlarına uygun bir modeli ortaya koymasını beklediğini, ‘öğrenci merkezli eğitim’ konusunda ise bir zihniyet değişimi gerektiğini sözlerine ekledi.