Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), kısa ve hızlı yeterlik kazandıran programların [mikro-yeterlik programları (micro-credentials)] artan önemine paralel olarak; bu konuda yükseköğretim kurumlarımızın mevcut durumunun belirlenmesi ve farkındalıklarının arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla karşılaştırmalı bir saha araştırması gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 

YÖKAK ve British Council Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu araştırmayla; Birleşik Krallık ve Türkiye’de mikro-yeterlik ekosistemlerinin politika ve mevzuat altyapısı, stratejileri, kaynakları, işleyişleri ve kalite güvencesi süreçleri hakkında bir bilgi tabanı oluşturulması, buradan hareketle mikro-yeterlik programlarının Türk Yükseköğretim Sistemi’nde uygulanması ve sağlayabileceği katkılara yönelik açılımlar ortaya koyulması beklenmektedir.

Araştırma projesinin ilan metni için lütfen tıklayınız.