Covid-19 Pandemisi sebebiyle dünyada ve ülkemizde her alanda tedbirler alınmakta ve bu duruma uygun yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Ülkemizde, öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Bu Kurulun önerileri doğrultusunda alınan tedbirler ve yeni düzenlemeler eğitim-öğretim alanında da hayata geçirilmiştir. Düzenlemeler kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarımızda örgün eğitime bir süre ara verildiği açıklanmış;  2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar dönemi tüm programların açık ve uzaktan eğitim ile sürdürüleceği kamuoyuna duyurulmuştur.

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu olarak bizler de Covid-19 pandemi sürecini yakından takip etmekteyiz. Bu süreçte, ülkemizde alınan tedbirlerin devam etmesi sebebiyle Cumhurbaşkanlığımızın 2020/4 sayılı genelgesi çerçevesinde Kurul çalışanları dönüşümlü ofiste bulunmakta, Kurul üyelerimiz, komisyonlar ve Ulusal akreditasyon kuruluşları ile çevrimiçi toplantı araçlarını kullanarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

 

Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin değerlendirilmesine ilişkin süreçlerin mevcut duruma uyumlandırılması kapsamında, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu ilk toplantısını 18.03.2020 tarihinde gerçekleştirmiştir. Toplantıda, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitim-öğretime ara verilmesi sebebiyle Kurumsal Akreditasyon Programı takviminin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Bununla birlikte, bu yıl pilot olarak uygulanması planlanan Kurumsal Akreditasyon sürecine başvuru yapmış olan yükseköğretim kurumlarımıza KİDRleri üzerinden geri bildirim verilmesi kararlaştırılmıştır. Komisyon üyeleri ve Kurul uzmanları tarafından incelenmekte olan söz konusu KİDR’ler hakkında geri bildirim raporları ilgili kurumlarımıza iletilecektir. 

 

Yükseköğretim kurumlarının tüm programlarında uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte uzaktan eğitimde kalite güvencesinin sağlanması, Kurulumuzun öncelikli gündem maddesi haline gelmiştir. Bu süreçte, yükseköğretim kurumlarına uzaktan eğitimde kalite güvence sisteminin bileşenleri, prensipleri ve kalite göstergeleri konularında rehberlik etmeyi amaçlamaktayız. Bu kapsamda ilk olarak, 27 Mart 2020 tarihi itibariyle  “Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu” oluşturulmuş; halihazırda uygulanan Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütlerinde uzaktan eğitim boyutunun görünür hale getirilmesi ve beklenen kanıtların uzaktan eğitim açısından güçlendirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Tamamlanan çalışmalar YÖKAK resmi web sayfasından tüm kurumlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Öte yandan, devam eden pandemi süreci sebebiyle, akreditasyon kuruluşlarının tescil/tanıma başvurularımızda bir erteleme söz konusu olmayıp, tüm süreçler kesintisiz olarak yürütülmektedir. Ancak kuruluşlarımıza destek olmak ve bu süreçte yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 09.04.2020 tarihinde akreditasyon kuruluşlarımız ile online bir toplantı yapılacaktır. 

 

Benzer şekilde, uluslararası kalite güvencesi ajanslarının da pandemi süreci nedeniyle saha ziyaretlerine yönelik almış oldukları kararları, adaptif ve yeni uygulamalarını yakından izlemekteyiz. Bazı ajansların bu süreçte dış değerlendirme ve akreditasyon uygulamalarında esnekliğe gittiğini, bazı ajansların ise sanal saha ziyaretlerine yöneldiğini görmekteyiz. YÖKAK olarak ise bu belirsizlik sürecinde söz konusu farklı uygulamaları takip ederek kendi süreçlerimizi nasıl yöneteceğimiz üzerine yoğun olarak çalışmaktayız.

 

Covid-19 Pandemi sürecinde ülkemizdeki tüm kurumlarda olduğu gibi, YÖKAK olarak sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve yürütülen çalışmalarımızı Kurulumuzun resmi web sayfası ve sosyal platformlardan paylaşmaya devam edeceğiz. 

 

Bu sürecin kısa sürede ve en az zararla sona ermesini temenni ediyoruz.

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı