Değerlendirme Programları Dokümanları
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.2
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.1
Değerlendirme Ölçütleri Sürüm 3.1
Değerlendirme Programları Kılavuzu Sürüm 3.1.1 (Güncel)
Değerlendirme Programları Kılavuzu Sürüm 3.1
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.0
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri Sürüm 3.0
Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu Sürüm 3.0
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 2.1
Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu Sürüm 2.1
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri Sürüm 2.0
Sağlık Bilimleri Enstitü İç Değerlendirme Kılavuzu
Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dış Değerlendirme Programı Kılavuzu
Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri 2020  
Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020  
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 2.0
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri Sürüm 2.0
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu Sürüm 2.0  
YÖKAK Etik Kuralları  
Dereceli Değerlendirme Anahtarı (Rubrik Değerlendirme Formu)  
Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Planı Örneği  
Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı Örneği  
Çıkış Bildirimi Şablonu  
İzleme Takımı Ziyaret Planı Örneği  
İzleme Raporu Şablonu  
Alt Ölçütler Rehberi  
Karma Ziyaret Planı Örneği  
Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri Sürüm 1.0  
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 1.4
Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu Sürüm 1.2  
Ek.1 Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları  
Ek.2 Kurum Değerlendirme Formu  
Ek.3/A Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Plan Örneği  
Ek.3/B Değerlendirme Takımı Saha Ziyaret Planı Örneği  
Ek.4 Çıkış Bildirimi Şablonu  
Ek.6 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu