Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP)

Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen bir dış değerlendirme faaliyetidir. Ajansın ilk sınır ötesi faaliyeti olarak sunulan UKAP, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesini artırmayı hedeflemektedir.

UKAP Nedir?

UKAP, yükseköğretim kurumlarının kendi eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerinin kalitesinden birinci derecede sorumlu olduğu ilkesine dayanan Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi İlke ve Standartlarına (ESG) dayanmaktadır. Değerlendirme sonrasında, YÖKAK’ın görevlendirdiği değerlendirme takımı Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Raporunu (UKAR) hazırlar ve Kurul şu kararlardan birini alır:

 • Akreditasyon kabul kararı,
 • Akreditasyon kararının ertelenmesi veya
 • Akreditasyon ret kararı.

Bu kararlar, paydaşlarla ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılır.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru kriterlerini karşılayan Türkiye Cumhuriyeti dışındaki yükseköğretim kurumları başvuru yapabilir. Uygunluk kriterleri için YÖKAK Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı Kılavuzunu inceleyiniz.

UKAP'ın Temel Özellikleri

 • Sınır Ötesi Değerlendirme: ESG standartlarına uygun olarak YÖKAK UKAP Değerlendirme Ölçütleri temelinde yürütülür.
 • İç Değerlendirme: Kurumun öz değerlendirmesine vurgu yapar.
 • Kalite Güvencesi: Kalite güvencesi uygulamalarının etkinliğini inceler ve izler.
 • Sürekli İyileştirme: Kurumun misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleriyle uyumlu olmasına odaklanır.
 • Akran Değerlendirmesi: İç ve dış paydaşların görüşlerini de içerir.

Değerlendirme Odak Alanları

UKAP, değerlendirilen kurumun şu yönlerini açığa çıkarır:

 • Yönetişim, kalite, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerinde kaynak ve yetkinlik yönetimi.
 • İzleme ve iyileştirme süreçleri.
 • Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinde paydaş katılımı ve kapsayıcılığı.
 • İç kalite güvence sistemindeki güçlü yönler ve iyileştirme alanları.
 • Hızla değişen yükseköğretim ortamında, kalite güvence sisteminin sürdürülebilirliğini sağlama ve rekabet avantajını koruma yolları.

UKAP Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme ölçütleri, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ve Toplumsal Katkı başlıkları altında toplam 14 ölçüt ve 46 alt ölçütten oluşur. YÖKAK UKAP Dereceli Değerlendirme Anahtarı, değerlendirme süreçlerinde netlik, nesnellik ve şeffaflığı artırmak için geliştirilmiş bir araçtır.

UKAP hakkında ayrıntılı bilgi ve dokümantasyon için buraya tıklayınız.

Başvuru detayları veya sorularınız için : theqcsecreteriat@yokak.gov.tr