30604 sayılı ve 23/11/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin “Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınma süreci” başlıklı 27. Maddesi kapsamında hazırlanan “Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Kılavuz (Sürüm 1.1)” güncellenmiştir. Kılavuzun ilk sürümünde yer alan “yetkilendirme ve tanıma süreci”ne ek olarak; akreditasyon kuruluşları için oluşturulan “izleme sistemi” kılavuza eklenmiştir.

Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz (Sürüm 1.1) tıklayınız.(word)

Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz (Sürüm 1.1) tıklayınız.(pdf)