Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi’ni içselleştirme ve öğrenci katılımını artırma amacıyla düzenlenen seminerlerin 30’uncusu 12 Nisan 2022 tarihinde Düzce Üniversitesinde çevrim içi platformda gerçekleştirildi. 

Düzce Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi Öğr. Gör. Burak Yüksel’in moderatörlüğünü yürüttüğü seminerde YÖKAK Uzmanı, Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyesi Yusuf Polat konuşmalarını gerçekleştirdi. Yaklaşık 63 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik soru cevap bölümünün ardından sona erdi.