Öğrenci Değerlendirici Başvuru Koşulları

Kalite Elçisi Eğitimi’ne katılarak başarılı olan ve katılım belgesi almaya hak kazanan öğrenciler sisteme kayıt olabilirler. Sürece ilişkin detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurul Öğrenci Üyesi ve Öğrenci Komisyonu Yönergesi Madde 7(2)’ye göre; Öğrenci Komisyonu, Yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımını sağlamak ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında yetkinlik kazandırmak amacıyla aşağıda belirlenen çerçevede Kalite Elçisi Eğitimi düzenleyebilir:

  • Kalite Elçisi Eğitimine, Kurul tarafından internet sayfasında ilan edilen başvuru tarihinde herhangi bir ön lisans/lisans/lisansüstü programlarından birinde aktif durumdaki öğrenciler başvurabilir.
  • Eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilir ve bu kişiler istemeleri halinde değerlendirici havuzuna kayıt yapabilir.
  • Değerlendirme programlarındaki öğrenci değerlendirici ihtiyacı göz önünde bulundurularak; Kalite Elçisi Eğitimini başarı ile tamamlayan ve değerlendirici havuzuna kayıt yapan öğrenciler, kurumsal dış değerlendirme süreçlerinde yetkinliklerini arttırmaya yönelik düzenlenen çalıştaya davet edilebilirler.
  • Çalıştayı başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilir. Komisyon bu kişiler arasından öğrenci değerlendirici adaylarının belirlenmesi için Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonuna öneride bulunur.