Komisyonlar
Görevler
 • Kurumsal Dış Değerlendirme Programı takvimini belirlemek.
 • Değerlendirici eğitimleri vermek.
 • Değerlendirme takımlarını oluşturmak.
 • KİDR ve KGBR raporlarını inceleyerek Kurula sunmak.
 • İtirazları değerlendirerek Kurula sunmak.
 • İlgili kılavuz ve dokümanları hazırlayarak Kurula sunmak.
Komisyon Üyeleri
 • Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK (Başkan)
 • Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU
 • Prof. Dr. Vatan KARAKAYA
 • Erdoğan Taha AKBAŞ
 • Prof. Dr. İlyas GÖKHAN
 • Prof. Dr. Yunus Nadi YÜKSEK
 • Doç. Dr. Dilek AVŞAROĞLU ERKAN
 • Dr. Ögr. Üyesi Meryem Ayşegül KOZAK ÇAKIR
 • Dr. Ögr. Üyesi Sibel ORHAN YILDIZ
 • Öğr. Gör. Dr. Resul TELLİ
 • Arş. Gör. Sena ÇATAL
Görevler
 • Tescil başvurularını değerlendirerek Kurula sunmak.
 • Tanınma başvurularını değerlendirerek Kurula sunmak.
 • Kurumların akreditasyon bilgilerini YÖK’e sunmak.
 • İtirazları değerlendirerek Kurula sunmak.
 • İlgili kılavuz ve dokümanları hazırlayarak Kurula sunmak.
Komisyon Üyeleri
 • Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI (Başkan)
 • Prof. Dr. Şule Itır SATOĞLU
 • Prof. Dr. Murat ÖNDER
 • Doç. Dr. İbrahim Halil KAYRAL
 • Erdoğan Taha AKBAŞ
 • Prof. Dr. Hüseyin AĞIR
 • Öğr. Gör. Erdem SARIAYDIN
 • Mustafa ÇOLAK
Görevler
 • Yükseköğretim kalite güvence sistemini yaygınlaştırmak.
 • İç ve dış paydaşlarla toplantılar düzenleyerek görüş almak.
 • Tanıtım amaçlı dokümanlar ve resmi internet sitesi aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek.
Komisyon Üyeleri
 • Doç. Dr. İbrahim Halil KAYRAL (Başkan)
 • Gülden Banu MÜDERRİSOĞLU
 • Hakan ÜLKEN
 • Dr. Ögr. Üyesi Sibel ORHAN
 • Ömer Faruk YILDIZ
Görevler
 • Yüksek öğretimde kalite güvencesi alanında evrensel norm ve ilkeleri takip etmek.
 • Yurt dışındaki muadillerle uluslararası iş birlikleri oluşturmak.
 • Kalite güvencesi alanındaki şemsiye kuruluşlar ile üyelikleri koordine etmek.
 • Uluslararası paydaşlarla çeşitli etkinlikler ve kıyaslama faaliyetleri düzenlemek.
 • Kurul’a uluslararası değerlendirici adaylarını önermek.
 • Kalite güvencesi alanında uluslararası uzmanlarla ilişkileri güçlendirmek.
 • Yüksek öğretimde son gelişmeler ve kalite güvencesi sorunları hakkında Kurul’u bilgilendirmek.
Komisyon Üyeleri
 • Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI (Başkan)
 • Dr. Ögr. Üyesi Meryem Ayşegül KOZAK ÇAKIR
 • Öğr. Gör. Erdem SARIAYDIN
 • Ömer Faruk YILDIZ
Görevler
 • Etik kurallarına aykırı eylemleri şikâyet üzerine dış değerlendirme süreçlerinde değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a sunmak.
 • Akreditasyon kuruluşlarının, ‘Akreditasyon Kuruluşları için Gizlilik ve Etik Beyanı’na aykırı eylemlerini değerlendirmek.
 • Akademik çalışmalarda Kurul tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin başvuru, belge veya verileri değerlendirmek.
 • Etik Komisyonu’na yapılan başvuruların yıllık değerlendirmesini yapmak.
Komisyon Üyeleri
 • Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
 • Prof. Dr. Ali AZAR
 • Doç. Dr. İbrahim Halil KAYRAL
Görevler
 • Kurul tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında verilen kararlara ilişkin yapılacak itirazları değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a sunmak.
 • Kurul tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında yayımlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporuna yapılacak itirazları değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a sunmak.
 • Kurul tarafından yürütülen İzleme Programı kapsamında yayımlanan İzleme Raporuna yapılacak itirazları değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a sunmak.
 • Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması kapsamında verilen kararlara ilişkin yapılacak itirazları değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a sunmak.
 • Kurul tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin şikayetleri değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a sunmak.
Komisyon Üyeleri
 • Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
 • Prof. Dr. Süheyda ATALAY
 • Prof. Dr. Hüseyin KARA
Görevler
 • Yükseköğretimde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarını arttırmak,
 • Akademik yıl içinde gerçekleştirilecek faaliyetleri planlayarak en geç Kasım ayı içindeki toplantısında görüşülmek üzere Kurula sunmak,
 • Kurul Başkanının bilgisi, Komisyon Başkanı ve Koordinatörün planlaması dahilinde ulusal ve uluslararası düzeydeki kalite çalışmalarına katılmak ve diğer öğrencilerin de katılımını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Kurul tarafından yürütülen değerlendirme programlarında yer alacak değerlendirici adayı öğrencileri Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonuna önermek,
 • Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin arşiv oluşturarak yıl sonunda Kurula sunmak,
 • Komisyon tarafından ilgili yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet raporu hazırlayarak yıl sonunda Kurula sunmak ve Durum Raporunun ilgili kısmının yazımına katkıda bulunmak.
Komisyon Üyeleri
 • Erdoğan Taha AKBAŞ (Atatürk Üniversitesi - Başkan)
 • Ulaş ATICI (Ege Üniversitesi - Başkan Yardımcısı)
 • Berivan ÇİÇEK (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
 • Berkay TARIM (Hacettepe Üniversitesi)
 • Ece Alara ÖZDARENDELİ (Koç Üniversitesi)
 • Fatma Derya ARIKAN (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Gizem ŞAHİN (Üsküdar Üniversitesi)
 • Mehmet Sezer ALTUN (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
 • Melike GÜLAY (Bursa Uludağ Üniversitesi)
 • Nurefşan ACAR (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
 • Sayibe BARAN (İskenderun Teknik Üniversitesi)
Uzman / Akademik Koordinatör
 • Dr. Ögr. Üyesi Songül OMUR