Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkan

1956 yılında Giresun’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede, 1983 yılında Yüksek Lisans ve 1988 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 1980 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde Asistan olarak göreve başladı.1988 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör unvanını aldı. 2002 yılında başladığı Rektör Yardımcılığı görevinde “üniversitede stratejik planlama, kalite, eğitim öğretim ve yatırımlar” alanında çalışmalar yaptı. 2010 yılında aynı üniversiteye rektör olarak atandı. Bu süre içinde Yükseköğretimde Kalite, Üniversitelerde Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerini ulusal ve uluslararası alanda kolaylaştıracak Üniversite Yönetim Sistemi kurulmasına öncülük etti. Bu sürede çalıştığı kurumda Türkiye mükemmellik ödülü, EFQM Excellence Award, Global Excellence Award ödül süreçlerini, EUA IEP ve YÖKAK’ın dış değerlendirme süreçlerini ve ulusal/uluslararası akreditasyon ajansları ile 50’ye yakın program akreditasyon süreçlerini yönetti. Ayrıca AFAD Deprem Danışma Kurul Üyesi, YÖK Mesleki Yeterlilikler Kurumu Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Eğitim Komisyonu Başkanı ve Türkiye Bilimsel Akademisi Asil Üyesidir.

Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM Başkan Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan 1991 yılında mezun olmuş, 1994 yılında Yüksek Lisans, 1998 yılında Doktora derecesini almıştır. Akademik çalışmalarını nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sürdüren Yıldırım, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesörlük unvanını almıştır. Fizyoterapide klinik karar verme stratejileri, kanıta dayalı uygulama, motor öğrenme, nörogelişimsel tedavi, nörolojik fizyoterapide güncel yaklaşımlar konularında lisans ve lisansüstü dersler vermekte, nörolojik hastalıklarda fizyoterapinin etkinliği ve teknoloji destekli rehabilitasyon konularında araştırmalar, ulusal ve uluslararası projeler yapmaktadır. Çalışma alanında 100’ün üzerinde yayını, çok sayıda atıfı ve bir patenti bulunmaktadır. Ayrıca, yükseköğretim alanında, iç kalite güvence sisteminin yapılandırılması, Bologna süreci, mezun yeterlilikleri gibi alanlarda çalışmış, çok sayıda komisyon, ulusal ve uluslararası projede görev almıştır. 2004-2012 yılları arasında HÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kurum Koordinatörlüğü, 2012-2014 yılları arasında HÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, 2014-2016 yılları arasında HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüş, 2014-2016 yılları arasında ise Ulusal Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyinin kuruculuğu ve başkanlığını yapmıştır. 2015 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) üyeliğine seçilen Yıldırım, 2018 yılından itibaren YÖKAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Prof. Dr. Sina ERCAN Kurul Üyesi

Prof. Dr. Sina Ercan 1969 yılında Çanakkale’de doğdu. 1993 yılında Marmara üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek Tıp Doktoru unvanını aldı. 1999 yılında aynı üniversitenin Tıp Fakültesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı oldu. Uzmanlık eğitimi sırasında 8 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde Harvard Tıp Fakültesi ve Cornell Üniversitesi’nde rotasyonlar yaptı. Uzmanlık eğitimini bitirdikten sonra tekrar Amerika Birleşik Devletleri’ ne giderek 6 yıl boyunca Mayo Clinic, Cleveland Clinic ve Case Western Reserve Üniversitesi’nde klinik fellow ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde Göğüs Cerrahisi’nin yanında, Kalp ve Damar Cerrahisi ve Akciğer Nakli gibi konularda uzmanlaştı. 2005 yılında Türkiye’ye dönerek Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı başkanı olarak göreve başladı ve bu görevine halen devam etmektedir. 2006 yılında Doçent, 2012 yılında Profesör oldu. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde 5 yıl başhekim yardımcılığı, bir buçuk yıl başhekimlik yaptıktan sonra 2013 yılında Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine getirildi. Başhekim yardımcılığı sırasında atandığı Hastane Yönetim Kurulu üyeliğine de halen devam etmektedir. Üniversite Hastanelerinin uluslararası Joint Commission International (JCI) akreditasyonu ve iki kez reakreditasyonu ile, Tıp Eğitiminin Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edilmesi süreçlerinde aktif görev aldı. Ayrıca Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akreditasyon Kurulunda da iki dönem üye ve bir dönem de başkan olarak görev yaptı. Göğüs Cerrahisi alanında birçok çalışması ve uluslararası yayınının yanında ulusal ve uluslararası kitap bölümleri, çok sayıda atıfı ve bir adet patenti mevcuttur. Sağlık Kurumları Yöneticiliği alanında Master derecesi bulunmakta ve B2 seviyesinde İngilizce bilmektedir. İlk kurulduğu 2015 yılından beri Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN Kurul Üyesi

1970 yılında Mersin’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesini 1990 yılında bitirdi. Aynı üniversiteye o yıl asistan olarak girdi ve Eğitim Bilimleri alanında 1992’de yüksek lisansını, 1997’de doktorasını tamamladı. 1998 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2004 yılında doçent oldu. 2005 yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde doçent olarak görevine devam etti. 2009 yılında profesör oldu. Öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, program geliştirme, öğretmen yetiştirme, yaşam boyu öğrenme, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretimde yeni gelişmeler alanlarında ulusal ve uluslararası yayınlar yapmıştır. Bunun yanında, ülkemizde öğretmenlerin, müfettişlerin ve yöneticilerin eğitimi, lisans tamamlama, sınıf öğretmenliği, eğiticilerin eğitimi, yetişkin eğitimi ve aile eğitimi sertifikaları gibi programlarda koordinatör ve öğretici olarak hizmet vermiştir. Ulusal ve uluslararası çeşitli projelerde (YÖK, MEB, AB, TÜBİTAK vb.) aktif görevler almıştır. Fakültede lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim bilimleri ile ilgili derslere girmektedir. Bunun yanında yüksek lisans ve doktora tezleri yürütmüştür. Dekan yardımcılığı, senato üyeliği, bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, çeşitli kurullardaki görevleri yanı sıra Mersin Üniversitesinde Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (2009-2010) ve Üniversite Yaşamına Giriş Dersi Koordinatörlüğü (2008-2010) yaptı. 2010- 2013 yılları arasında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. Yükseköğretim Kurulu’nda Yeterlikler Çalışma Grubu ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Çalışma Grubu Üyesi ve TSE Genel Kurul ve Teknik Kurul Üyesi olarak çalışmıştır. YÖK Bologna Uzmanı ve YÖK-MEB Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu Üyesidir. Eğitim Bilimleri-Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 2015 yılından beri Yükseköğretim Kurulu’nun seçtiği Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Prof. Dr. Aslıhan NASIR Kurul Üyesi

Prof. Dr. Aslıhan Nasır, doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden pazarlama alanında almış olup, 2005 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Aslıhan Nasır’ın çalışma alanları arasında tüketici davranışı, marka yönetimi, dijital pazarlama, CRM gibi konular yer almaktadır. Birçok uluslararası saygın dergide makalesi ve uluslararası konferanslarda bildirileri bulunmakta olup, çeşitli etkinlik, çalıştay ve zirvelerde davetli konuşmacı ve/veya moderatör olarak yer almıştır. Boğaziçi Üniversitesi (B.Ü.) Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde 2013-2015 yılları arasında Bölüm Başkanlığı yapan ve üniversite içinde çeşitli komisyonlarda görevler üstlenen Prof. Dr. Aslıhan Nasır, B.Ü. Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi (Information Systems Research Center-ISRC) Yönetim Kurulu üyesidir. Prof. Nasır, 2013-2018 arasında MYK (Mesleki Yeterlik Kurumunda) Ticaret (Pazarlama ve Satış) Komitesinde Başkan Vekili olarak görev almıştır. Kendisi aynı zamanda URAK (Uluslararası Rekabeti Arttırma Kurumu) Yönetim Kurulu üyesidir. 2015 yılında, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi olarak seçilmiştir ve halen görevine devam etmektedir. 2017 yılından beri Sürdürülebilir İş Ödülleri (Sustainable Business Awards) jüri üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Nasır, Ağustos 2018’den itibaren TÜBİTAK-BİDEB Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2018 yılında INFLOW Ödülleri jüri üyesi olarak yer almaktadır. B.Ü. Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan Social Media Lab’in kurucu yöneticisidir.

Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU Kurul Üyesi

Tuncay Döğeroğlu, 1985 yılında lisans derecesini, 1988 ve 1993 yıllarında ise yüksek lisans ve doktora derecelerini Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden almıştır. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2003'te Doçent, 2008'de ise Profesör unvanını almıştır. Uluslararası Teorik Fizik Araştırmaları Merkezi (ICTP) burslusu olarak 2000-2001 yılları arasında İtalya’da Roma CNR Hava Kirliliği Araştırmaları Enstitüsünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır.2004-2010 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2010-2016 yılları arasında yine aynı Fakültenin Dekanı olarak görev yapmıştır. Geçmişte Kalite Derneği (KalDer) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu TYÇ Kurulu Üyesi, Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) Genel Sekreteri, Küresel Mühendislik Dekanları Konseyi (GEDC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreter Saymanı, Avrupa Mühendislik Eğitimi Dermeği (SEFI) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Mühendislik Eğitimi Derneğinin (IFEES) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Tuncay Döğeroğlu, Haziran 2015-Aralık 2018 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Kurum danışmanı olarak görev yapmış olup Aralık 2015’ten bu yana ise Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi, Eylül 2018'den bu yana Eskişehir Teknik Üniversitesi rektörü, Ekim 2018'den bu yana da Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurul Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Çetin EROL Kurul Üyesi

1968 Kayseri Lisesi mezunu.1968-1975 Hacettepe Tıp Fakültesi.1979 da Ankara Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları Uzmanı,1981 de aynı fakültede Kardiyoloji Uzmanı.1981-1982 arası Londra’da British Council burslusu olarak St.Thomas’ Hospital’da Ekokardiyografi eğitimi.1984-1986 arası Ankara Tıp Fakültesinde Yard.Doç.,1986 da Doçent,1992 de Profesor.2003-2018 arası Ankara Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD Başkanlığı,2005-2018 arası Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı,2012-2014 arası Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesi,2014-2018 arası Ankara Üniversitesi Senato üyeliği,2013-2017 arası YÖK Genel Kurul üyeliği,2018 den itibaren YÖKAK üyeliği.2006-2010 arası Türk Kardiyoloji Derneği Başkanlığı,2014-2016 arası Avrupa Kardiyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi.2018 den itibaren ‘The Anatolian Journal of Cardiology’ dergisinin Baş Editörü.Avrupa ve Amerikan Kardiyoloji Derneklerinin Fellow üyesi.

Adem CEYLAN Kurul Üyesi

1963 Yılında Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketi Çamlıdere'de lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Afyon Mali Bilimler Fakültesi Maliye bölümünü bitirdikten sonra sırasıyla; 1986-1990 Karayolları Genel Müdürlüğü (Bütçe Uzmanı), 1990-2005 İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Baş kontrolörü), 2003-2004 TBMM Araştırma Komisyonları, 2006-2008 Ankara İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı, 2008-2014 Ankara İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, 2014-2015 Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, 2015-2016 İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Baş kontrolörü), 2016 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı (Halen Devam Ediyor) görevlerinde bulundu. Yapmış olduğu bu görevlerin yanında; 2010-2014 Çubuk Hayvancılık ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2012-2014 Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre İşletmesi A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2014 Sağlık Su İşletmesi A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2014 Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üyeliği, 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği (Halen Devam Ediyor), 2010-2016 Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği (Halen Devam Ediyor), 2017 MEKSA Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (Halen Devam Ediyor), 2018 YÖKAK Kurul Üyeliği (Halen Devam Ediyor) görevlerinde bulundu. Makale ve Yayınlar; Yerel yönetimlerin seçilmiş ve atanmış personelinin hizmet içi eğitimine yönelik; İçişleri Bakanlığı, Todaie, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, birlik ve derneklerce düzenlenen eğitim seminerlerinde, il özel idareleri ve belediyelerin; görev yetki ve sorumlulukları, ihale mevzuatı, imar ve kamulaştırma konularında konuşmacı olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce 1999 yılında yayımlanan “Belediye Başkanları El Kitabı’nda “Belediyeler Açısından İmar ve Kamulaştırma İşleri” konulu ders notları yayımlandı. “Yerel Yönetim ve Denetim Dergisinde” ihale mevzuatı ve yapım işleri ile ilgili makaleleri yayımlandı. Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda’da yerel yönetimlerin yapısı ve işleyişi, İspanya’da tarihi ve kültürel varlıkların restorasyonu ve turizm konularında inceleme ve araştırmalarda bulundu. 2010 ve 2011 yıllarında Eğitim ve Yönetimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından 2 kez Türkiye’nin en iyi Stratejik yönetim ve uygulama yapan il özel idaresi yöneticisi ödülü, 2011, 2013 ve 2014 yıllarında Türk Time Dergisi tarafından 3 kez yılın hizmet adamı ödülü, 2013, 2016, 2017 ve 2018 Yıllarında Buhara Dergisi tarafından Yılın En Başarılı Bürokrat ödülü almıştır. Siyasi Görevler; 2014 Yılında Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı, 2015 yılı genel seçimlerinde Ankara 2.bölge Milletvekili Adayı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Banu MÜDERRİSOĞLU Kurul Üyesi

Ankara, 1977 doğumlu, TÜRKAK Genel Sekreteri Banu MÜDERRİSOĞLU, Tevfik Fikret Lisesinden mezun olduktan sonra lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesinde yapmıştır. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve London City Univercity'de MA yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 2002 yılında başlayan MÜDERRİSOĞLU, yurtiçi ve yurtdışında özel sektörde farklı kurum ve kuruluşlarda çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Medya- iletişim, istihdam, sivil toplum ve kamu diplomasisi alanlarında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği destekli 10'dan fazla projede yönetim ve uygulama görevlerini yürüttü. TOBB ETÜ’de ve uluslararası şirketlerde kurumsal iletişim konusunda yöneticilik yaptı. Evli ve 2 çocuk annesi Müderrisoğlu, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL Kurul Üyesi

1971 yılında Denizli’de doğdu. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu ve 2001 yılında aynı üniversitenin Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Washington Hospital Center, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Departmanında research fellow olarak çalıştı. Aynı yıl, Amerika Birleşik Devletleri, National Institute of Health ‘ te “Introduction to the Principles and Practice of Clinical Research, Certificate Programme,” sertifika programını tamamladı. 2008 yılında doçent ünvanını aldı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde doçent kadrosuna atandı. 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Washington Hospital Center, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Departmanında ve 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri, National Institute of Health National Institute of Dental and Craniofacial Research’ te rotationel attending olarak çalıştı. 2013 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde profesör kadrosuna atandı. 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri, National Institute of Health, National Institute of Dental and Craniofacial Research’ te bölümünde araştırmacı olarak projelerde görev aldı. Bu esnada branşı ile ilgili çalışmalarına ek olarak, bilimsel araştırmalar, projeler ve kalite iyileştirme konularında; bilgi güvenliği farkındalığı (NIH security program, using IT resources, information management, local and remote access, internet safety, physical security and back-up), temel bilgi sistemi güvenlik yetkilendirmesi (Basic information system security authorisation- ISSA), gizlilik bilinci (Privacy Awareness), kayıt, doküman ve risk yönetimi (records lifecycle, electronic massages, federal records, risk management, work station basics), sistem yönetimi (system administration), çalışan ve hastalarda temel haklar ve ayırımcılık (discrimination and harassment and No FEAR Act), güvenli çalışma (Laboratuary safety training) ve etik konularında eğitim programlarını tamamlamıştır. 2018 yılında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanlığı’na atanmış ve halen bu görevini sürdürmektedir. Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve American Institute of Implant Dentistry Türkiye Direktörlüğü görevini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde 100’den fazla yayını, kongre bildirisi ve 1 adet kitap çeviri editörlüğü bulunmaktadır. 2019 yılından itibaren Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Hakan ÜLKEN Kurul Üyesi

Hakan Ülken, 5174 sayılı yasaya tabi, yaklaşık 10000 üyesi bulunan Aydın Ticaret Odası’nın (AYTO) Başkanı’dır. Evli ve 3 çocuk babası olan Hakan Ülken, 04 Aralık 1978 tarihinde Aydın’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın’da tamamladıktan sonra, Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisansını ise Adnan Menderes Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmıştır. İş hayatına özel sektörde başlayan Ülken, Aydın ve Bursa'da Mühendislik, İnşaat, Konaklama, Gıda ve Laboratuvar sektörlerinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülken, 2009 yılında Aydın Ticaret Odası (AYTO) Meclis Üyeliğine, 2013 yılından bu yana AYTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiş, 2018 yılında da tekrar güven tazelemiş olup hali hazırda; TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Genel Kurul Delegeliği, GEKA - Güney Ege Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkan Yardımcılığı, Avrupa Parlamentosu Şirketler Meclisi Üyeliği (MEPE), İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Aydın Lisesi Mezunları Derneği Üyeliği, Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) Mütevelli Heyeti Üyeliği, Aydın Genç İş Adamları Derneği Üyeliği, TEMA Vakfı Aydın Temsilciliği Üyeliği, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeliği, Astim Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği, Görevleri ve üyelikleri devam etmektedir. Ülken ayrıca; TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkan Yardımcılığı, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. 2017 yılından beri Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL Kurul Üyesi

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil 1975 yılında Boğazlıyan’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Yozgatlıgil, doktorasını enerji alanında Amerika Birleşik Devletleri Drexel Üniversitesinde 2005 yılında tamamladı. 2 yıl süreyle University of Maryland'de ve NIST (National Institute of Standards and Technology)’de doktora sonrası araştırmalarını gerçekleştirdikten sonra 2007 yılında Türkiye'ye dönerek ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği görevine başladı. 2014 yılında doçent, 2019 yılında Profesör unvanını aldı. Amerika Birleşik Devletlerinde NASA Glenn Research Center, NIST ve Argonne National Laboratory, Japonya’da JAMIC (Japan Microgravity Center) ve Fransa’da CNRS’de misafir araştırmacı olarak motor teknolojileri ve yanma konusunda çalışmalar geçekleştirdi. Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ'de araştırma, inovasyon ve uluslararasılaşmadan sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. 2020 Nisan ayından itibaren TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

 Mehmet Bora

Mehmet Bora Öğrenci Üye

2013 yılında Uşak Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü’nde lisans eğitimine başladı ve 2 yıl boyunca bölüm ve fakülte temsilciliği görevlerini üstlendi. Lisans eğitimini bölüm birincisi, fakülte üçüncüsü olarak tamamlayan BORA, şu an İstanbul Üniversitesi’nde Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi yüksek lisans programına devam etmektedir. YÖKAK değerlendiricisi olarak 2018 ve 2019 yıllarında Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında saha ziyaretleri gerçekleştirmiştir. 2020 yılında ise YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı’nda değerlendirici olarak görev aldı. Bir AB Projesi olan “Kültürlerarası Değişim Projesi” kapsamında 8 gün Avusturya’da çeşitli ziyaretlerde bulunan BORA, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer almaktadır.

Mehmet YILMAZ Genel Sekreter

Mehmet YILMAZ 1970 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulundan 1990 yılında mezun oldu. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisansını bitirdi ve aynı bilim dalında doktora dersleri aldı. 1993 yılında memuriyete başladığı Kırıkkale Üniversitesinde Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Araştırma Fon Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Sorumlusu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı V., Kalite Geliştirme Birimi Yöneticisi, Genel Sekreter Yardımcısı gibi görevlerde bulundu. Kamu Yönetimi, Organizasyon, kalite iyileştirme ve kalite değerlendirme gibi konularda çok sayıda eğitim ve sertifika aldı. Üniversitelerde Kalite Yönetimi konusunda konferanslar verdi. 2018 yılında atandığı Yükseköğretim Kalite Kurulu Genel Sekreterlik birimini kurdu ve halen devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.