Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin önemli paydaşlarından birisi olan öğrencilere farkındalık kazandırmak ve kalite çalışmalarına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Öğrenci Katılımı” adlı seminer serisinin 41’incisi, 13 Aralık 2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) gerçekleştirildi.

İKÇÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Funda İfakat Tengiz’in moderatörlüğünü yaptığı seminerde, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, YÖKAK Akademik Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ ile YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyesi Aslı Özmutlu konuşmacı olarak yer aldı. Öğrencilerin, akademik ve idari personelin katılım sağladığı etkinlikte ayrıca Ege Üniversitesi Kalite Topluluğu üyeleri de seminerin dinleyicileri arasında yer aldı.

127 katılımcının yer aldığı seminerde dinleyicilerin soruları da yanıtlandı. Konuşmacılara teşekkür belgesinin takdim edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.