Sevgili yükseköğretim öğrencileri,

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması ve kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında yetkinlik kazandırmak amacıyla 09-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında “Kalite Elçisi Eğitim Programı (KEP’23)” düzenlenecektir. 

  • Eğitimlere; başvuru tarihinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans/lisans/lisansüstü programına kayıtlı, öğrenime aktif bir şekilde devam eden öğrenciler başvurabilir. 
  • Başvuru formunun doldurulmuş olması eğitime davet edileceğiniz anlamını taşımamaktadır. Başvurular, cinsiyet, bölge, bölüm/program türü, kurum çeşitliliği dikkate alınarak değerlendirilmekte ve kontenjan dâhilinde katılımcılar belirlenmektedir. 
  • Toplam 4 kez düzenlenecek olan eğitimlerin üçüncüsü 17-18 Mayıs 2023 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Katılımcılar sadece kayıt yaptırdıkları tarihteki eğitime dâhil olabilirler. 
  • Eğitime katılmak üzere seçilen adayların listesi @kaliteelcisi sosyal medya hesabından ilan edilecektir.  
  • Katılımcıların eğitime aktif katılmaları beklenmektedir. 
  • Eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek ve bu kişiler başvuru yapmaları halinde öğrenci değerlendirici havuzuna dâhil edileceklerdir.
  • (Not. Havuza dâhil olan öğrencilerin, Komisyonun düzenleyeceği çalıştaya davet edilmeleri halinde katılmaları ve başarılı olmaları durumunda değerlendirici olmak için Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından düzenlenen Değerlendirici Eğitimi’ni de almaları gerekmektedir. Bu eğitimi alan öğrencilerin değerlendirici olabilmeleri için öğrencilik durumlarının devam ediyor olması (mezun durumda olmamaları) gerekmektedir.)

Kayıt olmak için tıklayınız.

17-18 Mayıs 2023 tarihli eğitimin programına ulaşmak için tıklayınız.

Not: Eğitime bir kez katılmak yeterlidir. Her eğitimin içeriği aynı olup, her eğitim için kontenjan sınırı bulunmaktadır. Kontenjan dolduğunda bir sonraki eğitime katılabilmek için www.yokak.gov.tr web sitesindeki ve @kaliteelcisi sosyal medya hesaplarındaki duyuruları takip ediniz. Diğer eğitim tarihleri ilgili web sayfaları ve sosyal medya hesaplarında ilan edilecektir.