Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı konulu webinar serisinin on sekizincisi 9 Kasım 2021 tarihinde, Kırıkkale Üniversitesi’nde çevrimiçi platformda gerçekleştirildi.

Kırıkkale Üniversitesi Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Adem Pehlivanlı’nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğe öğrencilerin yanı sıra, akademik ve idari birim yöneticileri katılım gösterdi. Kalite güvencesi süreçleri hakkında yükseköğretim öğrencilerinin bilgilendirildiği etkinlikte YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyesi Simge Ayyıldız konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla etkinlik son buldu.