Yükseköğretim Kalite Kurulu Bağımsız Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu tarafından hazırlanan “Kuruluşların Bilgi Toplama Süreçleri İle İç Kalite Güvencesi Sistemleri Arasındaki İlişki” konulu Akreditasyon Notları Serisinin ilki yayımlanmıştır. 

Akreditasyon Notları Serisi 1