Yükseköğretim kurumlarımız tarafından her yıl hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, ve Kurum İç Değerlendirme Raporları Kurum iç kalite güvencesine ilişkin göstergelerine yönelik kurum verilerinin   girişi için oluşturulan web tabanlı sistem hakkında yükseköğretim kurumlarımıza yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya; Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri ile yükseköğretim kurumlarımızın temsilcileri katılmıştır.

Toplantıda;

konularına ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonunda yükseköğretim kurumlarımızın temsilcilerinin soruları; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU ve Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM tarafından cevaplandırılmıştır.