ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan e-öğrenme platformu, Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı kapsamında 09.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen Takım Başkanları e-Eğitimi etkinliği ile kullanıma sunuldu.  YÖKAK değerlendirici eğitimi anlayış, model ve içeriklerinin çevrimiçi ortama göre tasarlanmış versiyonu olan e-öğrenme platformu ile yer ve zaman sınırlaması olmaksızın benzer eğitimler etkili biçimde uygulanabilecek.

Örnek olay etkinlikleri ve değerlendirme simülasyonunun (KİDR inceleme, soru yazımı, soruların kime yöneltilmesi gerektiği, kurum cevaplarının değerlendirilmesi ve KGBR/KAR raporunun oluşturulması) dönüştürülmüş öğrenme, grup çalışmaları ve tartışma yöntemlerini içeren modüllerle gerçekleştirildiği tam günlük Takım Başkanları e-Eğitiminin eğitimcileri arasında; YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Doç. Dr. Dilek Avşaroğlu, Doç. Dr. Salih Bardakcı, Dr. Gonca Uludağ ve Uzm. Ayhan Koçer yer alırken; öğretim tasarımı çalışmalarında Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Doç. Dr. Salih Bardakcı ve teknik altyapıda Faruk Altuntaş önemli roller üstlendi.

Programın kapanış etkinliğinde katılan tüm takım başkanlarının dönütlerini alan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yeni normal tanımının gereksinimlerinde çevik liderlik ve dijitalleşmenin önemini bir kez daha vurguladı. Bu tanıma uygun olarak takım başkanlarının eğitimlerinin esnek hale getirilmesini önemsediklerini belirtti.

YÖKAK e-Öğrenme platformuna https://learningspace.yokak.gov.tr/ adresi ile ulaşılabilmektedir.