Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dış Değerlendirme Programı kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) adına bir sağlık bilimleri enstitüsünü değerlendirmek üzere görev yapan değerlendirme takımı üyeleri ile değerlendirilecek kurumlara rehberlik etmek amacıyla hazırlanan Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dış Değerlendirme Programı Kılavuzu, değerlendirme sürecine ilişkin bilgileri içeriyor.

Bu kapsamda yayımlanan rehber ve kılavuz ile çalışmalarda kapsayıcılık ve katılımcılığın sağlanması, bürokratik veri yönetiminden daha ziyade süreç yönetimi yaklaşımının benimsenmesi, kalite komisyonu çalışmalarında şeffaflığın sağlanması ve sürekli eğitim çalışmalarıyla desteklenmesi bekleniyor.

Sağlık Bilimleri Enstitü İç Değerlendirme Kılavuzu PDF  Word

Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dış Değerlendirme Programı Kılavuzu   PDF  Word