Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu’nun Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarına ilişkin öğrenci farkındalığı ve öğrenci katılımını artırmak amacıyla düzenlediği webinar serilerinin yirmi dördüncüsü, 30 Aralık 2021 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde çevrimiçi platformda gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kalite Koordinatörü ve seminer moderatörü Prof. Dr. Ramazan Gökbunar’ın açış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkanı Mehmet Bora konuşmalarını gerçekleştirdi. 

Yaklaşık 165 katılımcıyla gerçekleşen etkinlik, öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ve öğrencilerin memnuniyet görüşlerini ifade etmelerinin ardından sona erdi.