2016 Yılı Yükseköğretim Kalite Kurulu Kararları

27 Ocak 2016 Tarihli Kararlar

KARAR.2016.3.2

Kalite Güvence Ajansları Tescil Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda 13.01.2016 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında tescil yenileme başvurularında uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin alınmış olunan 2016.2.4 sayılı kararın; "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'nin, "Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun Görevleri" başlıklı 5 inci maddesinde Kurulumuza verilmiş görev kapsamında; yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarına yönelik  ilke ve kuralların belirlenmesi çalışmalarının Kalite Güvence Ajansları Tescil Komisyonu tarafından sürdürülmesine, söz konusu ilke ve kurallar Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanıp yürürlüğe konuluncaya kadar yapılacak tescil yenileme başvurularının, "Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği'nin" 7/e maddesi uyarınca Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu tarafından değerlendirme raporlarında kullanılan ve aşağıda başlıklar halinde verilen;

  1. Yükseköğretim için dış kalite güvencesi yöntemlerinin kullanılması
  2. Resmi Statü
  3. Faaliyetler
  4. Kaynaklar
  5. Görev bildirgesi
  6. Özerklik
  7. Kuruluşlar tarafından kullanılan dış kalite güvencesi ve süreçleri
  8. Güvenilirlik sağlama yöntemleri

ilke ve kurallar çerçevesinde değerlendirilmesine" şeklinde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2016.3.3

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin(TEPDAD) "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi'nin" geçerlilik süresinin uzatılması talebine ilişkin 22.01.2016 tarihli Kalite Güvence Ajansları Tescil Komisyonu raporu görüşüldü. Bu rapor çerçevesinde TEPDAD'ın "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi'nin" süresinin 28.03.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki yıl uzatılmasının uygun olacağı hususunun Yükseköğretim Genel Kurulu'na arzına oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2016.3.4

Türk Psikologlar Derneği'nin(TPD) "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi'nin" geçerlilik süresinin uzatılması talebine ilişkin 22.01.2016 tarihli Kalite Güvence Ajansları Tescil Komisyonu raporu görüşüldü. Bu rapor çerçevesinde TPD'nin "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi'nin" süresinin uzatılmasının uygun olmayacağına ilişkin görüşün Yükseköğretim Genel Kurulu'na arzına oy birliği ile karar verildi.

27 Temmuz 2016 Tarihli Kararlar

KARAR.2016.8.1

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin  "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi'nin geçerlilik süresinin uzatılması talebine ilişkin Kalite Güvence Ajansları Tescil Komisyonu raporu görüşüldü. Bu rapor çerçevesinde VEDEK'in "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi'nin" süresinin 19.12.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki yıl uzatılmasının uygun olacağı görüşünün Yükseköğretim Genel Kurulu'na arzına oy birliği ile karar verildi.